لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (6)
تالیف (0)
ترجمه (10)
تهران (10)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- توپ‌های ماه اوت
نويسنده:بارباراورتهایم تاکمن ؛ مترجم:محمد قائد - نشر ماهی - 546 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 1500 نسخه - 400000 ریال - 3 -027-209-964-978 انتخاب
2- برج‌فرازان
نويسنده:بارباراورتهایم تاکمن ؛ مترجم:عزت‌الله فولادوند - سخن - 1094 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1383 - 1650 نسخه - 85000 ریال - 964-6961-86-X انتخاب
3- سلام اول: تاریخ انقلاب امریکا
نويسنده:بارباراورتهایم تاکمن ؛ مترجم:حسن افشار - نشر ماهی - 358 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 1100 نسخه - 320000 ریال - 6 -76-9971-964-978 انتخاب
4- برج‌فرازان
نويسنده:بارباراورتهایم تاکمن ؛ مترجم:عزت‌الله فولادوند - سخن - 1088 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1380 - 2200 نسخه - 59000 ریال - 964-6961-86-X انتخاب
5- برج فرازان
نويسنده:بارباراورتهایم تاکمن ؛ مترجم:عزت‌الله فولادوند - نشر ماهی - 698 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 420000 ریال - 4 -116-209-964-978 انتخاب
6- توپ‌های ماه اوت
نويسنده:بارباراورتهایم تاکمن ؛ مترجم:محمد قائد - نشر ماهی - 544 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1397 - 1000 نسخه - 600000 ریال - 3 -027-209-964-978 انتخاب
7- برج فرازان
نويسنده:بارباراورتهایم تاکمن ؛ مترجم:عزت‌الله فولادوند - نشر ماهی - 696 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 600000 ریال - 4 -116-209-964-978 انتخاب
8- سلام اول: تاریخ انقلاب امریکا
نويسنده:بارباراورتهایم تاکمن ؛ مترجم:حسن افشار - نشر ماهی - 338 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1398 - 1000 نسخه - 650000 ریال - 6 -76-9971-964-978 انتخاب
9- برج فرازان
نويسنده:بارباراورتهایم تاکمن ؛ مترجم:عزت‌الله فولادوند - نشر ماهی - 696 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 1200 نسخه - 130000 ریال - 4 -116-209-964-978 انتخاب
10- توپ‌های ماه اوت
نويسنده:بارباراورتهایم تاکمن ؛ مترجم:محمد قائد - نشر ماهی - 544 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 500000 ریال - 3 -027-209-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1