لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(31)
چاپ مجدد (25)
تالیف (48)
ترجمه (8)
تهران (56)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (15)

تعداد یافت شده (56) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مبانی اجتماعی - فرهنگی ورزش
نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:حمید قاسمی ؛ ويراستار:ناصر فتوگرافی - نشر ورزش - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 500 نسخه - 99000 ریال - 1 -68-5796-600-978 انتخاب
2- مدیریت ورزشی (اصول و کاربردها)
نويسنده:راسل هوی ؛ نويسنده:آرون اسمیت ؛ نويسنده:هانس وستربیک - علم و حرکت - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1100 نسخه - 70000 ریال - 3 -35-5543-600-978 انتخاب
3- مهارت سخن گفتن (سخنوری، سخن‌گویی، مذاکره، مصاحبه و گویندگی حرفه‌ای)
نويسنده:حمید قاسمی ؛ نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:لیلا ایزدپرست - مجمع - 384 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 100 نسخه - 190000 ریال - 9 -66-6625-600-978 انتخاب
4- مدیریت ورزش‌های هوای آزاد (رشته تربیت بدنی)
نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:حمید قاسمی ؛ ويراستار:لقمان کشاورز - دانشگاه پیام نور - 188 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 47000 ریال - 5 -0157-14-964-978 انتخاب
5- اصول سازمان و مدیریت ورزشی
نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:مهوش نوربخش ؛ نويسنده:حمید قاسمی - علم و حرکت - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1100 نسخه - 75000 ریال - 6 -18-5543-600-978 انتخاب
6- مدیریت بازاریابی ورزشی
نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:فرشاد تجاری ؛ نويسنده:حمید قاسمی - علم و حرکت - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 1000 نسخه - 425000 ریال - 8 -43-5543-600-978 انتخاب
7- روش‌شناسی نقد و بررسی کتاب
نويسنده:حمید قاسمی ؛ نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:لیلا ایزدپرست - جامعه‌شناسان - 194 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 200 نسخه - 160000 ریال - 0 -308-223-600-978 انتخاب
8- روابط عمومی ورزشی "مدیریت ارتباطات سازمانی"
نويسنده:جی کلایتون‌استولد ؛ نويسنده:اسفتن‌دبلیو دیتمور ؛ نويسنده:اسکات‌ای برانولد - علم و حرکت - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 4 -06-5547-964-978 انتخاب
9- ارتباطات عمومی در ورزش
نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:محمد اسماعیلی ؛ نويسنده:حمید قاسمی - نشر علوم ورزشی - 180 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 5 -8-92673-600-978 انتخاب
10- مبانی مدیریت ورزش
نويسنده:حمید قاسمی ؛ نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:نازنین راسخ - علم و حرکت - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 300 نسخه - 175000 ریال - 3 -19-8500-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6