لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(31)
چاپ مجدد (25)
تالیف (48)
ترجمه (8)
تهران (56)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (15)

تعداد یافت شده (56) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهنمای کاربردی سلامت: تربیت بدنی عمومی
نويسنده:حمید قاسمی ؛ نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:سیدنعمت خلیفه - مجمع - 174 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 200 نسخه - 100000 ریال - 2 -10-6625-600-978 انتخاب
2- راهنمای پایان‌نامه (با تاکید بر مدیریت ورزشی): طرح مقدماتی پایان‌نامه (پروپوزال نویسی)، تدوین پایان‌نامه، دفاع از پایان‌نامه ...
نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:حمید قاسمی ؛ ويراستار:ناصر فتوگرافی - نشر ورزش،بامداد کتاب - 166 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 500 نسخه - 145000 ریال - 7 -37-5796-600-978 انتخاب
3- راهنمای پایان‌نامه (با تاکید بر مدیریت ورزشی)
نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:سارا فتوگرافی ؛ نويسنده:حمید قاسمی - نشر ورزش،بامداد کتاب - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 7 -37-5796-600-978 انتخاب
4- کاربرد ارتباط موثر در مربی‌گری ورزش کودکان
نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:حمید قاسمی ؛ ويراستار:محمدرضا مجمع - مجمع - 122 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 100 نسخه - 100000 ریال - 0 -56-6625-600-978 انتخاب
5- لوگو در ورزش
نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:حمید قاسمی ؛ نويسنده:باقر چهاردولی - اندیشه‌آرا - 162 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 100 نسخه - 180000 ریال - 6 -1-97524-600-978 انتخاب
6- اصول سازمان و مدیریت ورزشی
نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:مهوش نوربخش ؛ نويسنده:حمید قاسمی - علم و حرکت - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1100 نسخه - 70000 ریال - 6 -18-5543-600-978 انتخاب
7- راهنمای پایان‌نامه (با تاکید بر مدیریت ورزشی): طرح مقدماتی پایان‌نامه (پروپوزال نویسی)، تدوین پایان‌نامه، دفاع از پایان‌نامه ...
نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:سارا فتوگرافی ؛ نويسنده:حمید قاسمی - نشر ورزش،بامداد کتاب - 170 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 500 نسخه - 65000 ریال - 7 -37-5796-600-978 انتخاب
8- مهارت سخن گفتن (سخنوری، سخن‌گویی، مذاکره، مصاحبه و گویندگی حرفه‌ای)
نويسنده:حمید قاسمی ؛ نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:لیلا ایزدپرست - مجمع - 384 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 100 نسخه - 190000 ریال - 9 -66-6625-600-978 انتخاب
9- اخلاق در ورزش
ويراستار:سارا کشکر ؛ ويراستار:غلامعلی کارگر ؛ ويراستار:مهتاب برگریزان - دانشگاه علامه طباطبایی - 512 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 300000 ریال - 0 -261-217-964-978 انتخاب
10- مهارت نوشتن با مهارت‌های ارتباطی
نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:لیلا ایزدپرست ؛ نويسنده:حمید قاسمی - هخامنش - 102 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 4 -42-8555-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6