لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(31)
چاپ مجدد (20)
تالیف (43)
ترجمه (8)
تهران (51)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (10)

تعداد یافت شده (51) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تربیت بدنی عمومی یک (مطابق با آخرین سرفصل‌های مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:حمید قاسمی ؛ نويسنده:رضا صادقی - مجمع - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 100 نسخه - 120000 ریال - 3 -55-6625-600-978 انتخاب
2- ارتباطات عمومی در ورزش
نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:محمد اسماعیلی ؛ نويسنده:حمید قاسمی - نشر علوم ورزشی - 180 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 5 -8-92673-600-978 انتخاب
3- روش‌های تحقیق در مدیریت ورزشی
نويسنده:حمید قاسمی ؛ نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:صدیقه حیدری‌نژاد - علم و حرکت - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 220000 ریال - 2 -87-5543-600-978 انتخاب
4- مهارت سخن گفتن (سخنوری، سخن‌گویی، مذاکره، مصاحبه و گویندگی حرفه‌ای)
نويسنده:حمید قاسمی ؛ نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:لیلا ایزدپرست - مجمع - 384 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 100 نسخه - 190000 ریال - 9 -66-6625-600-978 انتخاب
5- اصول سازمان و مدیریت ورزشی
نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:مهوش نوربخش ؛ نويسنده:حمید قاسمی - علم و حرکت - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1100 نسخه - 75000 ریال - 6 -18-5543-600-978 انتخاب
6- کاربرد ارتباط موثر در مربی‌گری ورزش کودکان
نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:حمید قاسمی ؛ ويراستار:محمدرضا مجمع - مجمع - 122 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 100 نسخه - 100000 ریال - 0 -56-6625-600-978 انتخاب
7- مدیریت ورزشی (اصول و کاربردها)
نويسنده:راسل هوی ؛ نويسنده:آرون اسمیت ؛ نويسنده:هانس وستربیک - علم و حرکت - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1100 نسخه - 70000 ریال - 3 -35-5543-600-978 انتخاب
8- روابط عمومی ورزشی "مدیریت ارتباطات سازمانی"
نويسنده:جی کلایتون‌استولد ؛ نويسنده:اسفتن‌دبلیو دیتمور ؛ نويسنده:اسکات‌ای برانولد - علم و حرکت - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 4 -06-5547-964-978 انتخاب
9- روش‌شناسی نقد و بررسی کتاب
نويسنده:حمید قاسمی ؛ نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:لیلا ایزدپرست - جامعه‌شناسان - 194 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 200 نسخه - 160000 ریال - 0 -308-223-600-978 انتخاب
10- مدیریت بازاریابی در اوقات فراغت و ورزش‌های تفریحی
نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:حمید قاسمی ؛ نويسنده:محمد پورکیانی - آوای ظهور - 346 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 100 نسخه - 240000 ریال - 4 -14-7956-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6