لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(31)
چاپ مجدد (23)
تالیف (46)
ترجمه (8)
تهران (54)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (13)

تعداد یافت شده (54) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تربیت بدنی عمومی یک (مطابق با آخرین سرفصل‌های مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:حمید قاسمی ؛ نويسنده:رضا صادقی - مجمع - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 100 نسخه - 120000 ریال - 3 -55-6625-600-978 انتخاب
2- اصول سازمان و مدیریت ورزشی
نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:مهوش نوربخش ؛ نويسنده:حمید قاسمی - علم و حرکت - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1100 نسخه - 75000 ریال - 6 -18-5543-600-978 انتخاب
3- راهنمای کاربردی کمپینگ (اوقات فراغت و اقامت در طبیعت)
نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:حمید قاسمی ؛ نويسنده:نازیتا هادی‌کپورچالی - امید انقلاب،آراد کتاب - 234 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 2200 نسخه - 85000 ریال - 3 -09-6809-964-978 انتخاب
4- راهنمای پایان‌نامه (با تاکید بر مدیریت ورزشی): طرح مقدماتی پایان‌نامه (پروپوزال نویسی)، تدوین پایان‌نامه، دفاع از پایان‌نامه ...
نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:حمید قاسمی ؛ ويراستار:ناصر فتوگرافی - نشر ورزش،بامداد کتاب - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 500 نسخه - 119000 ریال - 7 -37-5796-600-978 انتخاب
5- روش‌های تحقیق در مدیریت ورزشی
نويسنده:حمید قاسمی ؛ نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:صدیقه حیدری‌نژاد - علم و حرکت - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 220000 ریال - 2 -87-5543-600-978 انتخاب
6- مدیریت بازاریابی ورزشی
نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:فرشاد تجاری ؛ نويسنده:حمید قاسمی - علم و حرکت - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1100 نسخه - 105000 ریال - 8 -43-5543-600-978 انتخاب
7- کاربرد ارتباط موثر در مربی‌گری ورزش کودکان
نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:حمید قاسمی ؛ ويراستار:محمدرضا مجمع - مجمع - 122 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 100 نسخه - 100000 ریال - 0 -56-6625-600-978 انتخاب
8- ارتباطات عمومی در ورزش
نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:محمد اسماعیلی ؛ نويسنده:حمید قاسمی - نشر علوم ورزشی - 180 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 5 -8-92673-600-978 انتخاب
9- مهارت نوشتن با مهارت‌های ارتباطی
نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:لیلا ایزدپرست ؛ نويسنده:حمید قاسمی - هخامنش - 102 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 4 -42-8555-964-978 انتخاب
10- Sport management textbook (for sport management students)
نويسنده:حمید قاسمی ؛ ويراستار:سارا کشکر - دانشگاه پیام نور - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 200 نسخه - 220000 ریال - 2 -0129-14-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6