لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (0)
تالیف (4)
ترجمه (1)
تهران (5)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سفرهای سالار و صبا
نويسنده:سیدمحسن دوازده‌امامی ؛ تصويرگر:مهرداد رضایی - لشکر 14 امام حسین (ع) - 40 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 5000 نسخه - 5000 ریال - انتخاب
2- اندیشه‌های ارنست همینگوی
گردآورنده:مهرداد رضایی - بدیهه - 294 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 95000 ریال - 8 -11-5715-600-978 انتخاب
3- اندیشه‌های زرین برنارد شاو
نويسنده:جورج‌برنارد شاو ؛ مترجم:مهرداد رضایی - بدیهه،لیوسا - 390 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1500 نسخه - 45000 ریال - 1 -99-6701-964-978 انتخاب
4- A handbook of grammar and writing
نويسنده:مهرداد رضایی - اشتیاق - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 18000 ریال - 3 -45-6338-964 انتخاب
5- روان‌شناسی تربیتی
نويسنده:کلوین سیفرت ؛ مترجم:سارا ممبینی ؛ مترجم:امراله علیرضائی‌ده‌مبرانی - راز نهان - 404 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 400000 ریال - 7 -791-448-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1