لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (1)
تالیف (1)
ترجمه (5)
تهران (4)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اصول مصرف کراتین در ورزش و تندرستی
نويسنده:جفری‌آر. استاوت ؛ نويسنده:ژوزه آنتونیو ؛ نويسنده:داگلاس‌اس. کالمن - دانشگاه سمنان - 302 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 200 نسخه - 200000 ریال - 5 -49-7065-600-978 انتخاب
2- ارزیابی کاربردی عملکرد جسمانی انسان
نويسنده:مایکل پی ریمن ؛ نويسنده:رابرت سی منسک ؛ مترجم:علیرضا سلیمی‌آوانسر - حتمی - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 175000 ریال - 4 -63-6904-600-978 انتخاب
3- راهنمای NSCA در طراحی تمرین
نويسنده:جی هافمن ؛ مترجم:سیدمحسن آوندی ؛ مترجم:کیوان خرمی‌پور - دانشگاه سمنان - 472 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 400 نسخه - 250000 ریال - 1 -76-7065-600-978 انتخاب
4- کتاب جامع آمادگی جسمانی و طراحی تمرین: منبع دوره‌های مربیگری ...
نويسنده:نسرین رمضانی ؛ نويسنده:حمید مسجدی ؛ نويسنده:کیوان خرمی‌پور - مدید - 620 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100 نسخه - 650000 ریال - 5 -91-8722-600-978 انتخاب
5- فعالیت بدنی و فیزیولوژی محیط
نويسنده:توماس ریلی ؛ نويسنده:جیم واترهاوس ؛ مترجم:سیدمحسن آوندی - علم و حرکت - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1100 نسخه - 50000 ریال - 1 -00-5543-600-978 انتخاب
6- فعالیت بدنی و فیزیولوژی محیط
نويسنده:توماس ریلی ؛ نويسنده:جیم واترهاوس ؛ مترجم:سیدمحسن آوندی - علم و حرکت - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 200 نسخه - 350000 ریال - 1 -00-5543-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1