لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (1)
تالیف (0)
ترجمه (2)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آمادگی بدنی کامل برای بسکتبال
نويسنده:بیل فوران ؛ نويسنده:روبین پوند ؛ مترجم:علیرضا زمانی - نشر ورزش،بامداد کتاب - 242 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 225000 ریال - 2 -4-91374-600-978 انتخاب
2- آمادگی بدنی کامل برای بسکتبال
نويسنده:بیل فوران ؛ نويسنده:روبین پوند ؛ مترجم:علیرضا زمانی - نشر ورزش،بامداد کتاب - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 2 -4-91374-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1