لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(74)
چاپ مجدد (109)
تالیف (18)
ترجمه (165)
تهران (73)
شهرستان (110)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (183) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آفرینش هنری در قرآن
نويسنده:سید قطب ؛ مترجم:محمدمهدی فولادوند - بنیاد قرآن - 208 صفحه - چاپ 1 سال 1359 - انتخاب
2- آفرینش هنری در قرآن
نويسنده:سید قطب ؛ مترجم:محمدمهدی فولادوند - بنیاد قرآن - 190 صفحه - رقعی - چاپ 3 سال 1367 - 5000 نسخه - 350 ریال - انتخاب
3- آفرینش هنری در قرآن
نويسنده:سید قطب ؛ مترجم:محمدمهدی فولادوند - بنیاد قرآن - 186 صفحه - پالتویی - چاپ 2 سال 1367 - 5000 نسخه - 350 ریال - انتخاب
4- رهایی از گمراهی
نويسنده:علی‌اکبر شهابی ؛ مترجم:محمدمهدی فولادوند - موسسه‌ انتشارات‌ عطایی - 1570 صفحه - چاپ 1 سال 1361 - 200 ریال - انتخاب
5- نقدی بر آراء مارکس
نويسنده:هادی مدرسی ؛ مترجم:محمدمهدی فولادوند - - 38 صفحه - چاپ 1 سال 1359 - انتخاب
6- شگفتیهای جهان
مقدمه:محمدمهدی فولادوند - ناس - 280 صفحه - وزیری - چاپ 3 سال 1368 - 3000 نسخه - 1800 ریال - انتخاب
7- حدود یا تعریفات فارسی - عربی
نويسنده:حسین‌بن‌عبدالله ابن‌سینا ؛ مترجم:محمدمهدی فولادوند - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - 57 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1366 - 5000 نسخه - 280 ریال - انتخاب
8- حدود یا تعریفات
نويسنده:حسین‌بن‌عبدالله ابن‌سینا ؛ مترجم:محمدمهدی فولادوند - انجمن فلسفه ایران - 93 صفحه - چاپ 1 سال 1358 - انتخاب
9- جهان‌بینی توحیدی: سفری از شک به ایمان
نويسنده:مصطفی محمود ؛ مترجم:محمدمهدی فولادوند - نشر البرز - 146 صفحه - جلد 1 - چاپ 1 سال 1359 - انتخاب
10- انسان مسئول و تاریخ ساز از دیدگاه قرآن
نويسنده:سیدمحمدباقر صدر ؛ مترجم:محمدمهدی فولادوند - بنیاد قرآن - 138 صفحه - چاپ 1 سال 1359 - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 19