لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (1)
تالیف (8)
ترجمه (1)
تهران (9)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تحولات اجتماعی شهرهای نفتی: تاریخ یکصد ساله نفت در مناطق نفت‌خیز جنوب
نويسنده:ایرج قاسمی ؛ نويسنده:محمدعلی محمدی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 180000 ریال - 7 -24-7172-600-978 انتخاب
2- با پیش‌کسوتان شهرساز: مجموعه مصاحبه‌های علمی و پژوهشی
به‌اهتمام:ایرج قاسمی ؛ به‌اهتمام:عبدالله غلامرضاکاشی ؛ به‌اهتمام:عباس فولاد - فرهنگ صبا - 384 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 100000 ریال - 0 -84-2935-964-978 انتخاب
3- برنامه‌ریزی کالبدی حوزه‌های گردشگری روستایی
نويسنده:ایرج قاسمی - بنیاد مسکن انقلاب اسلامی - 412 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 0 -71-6672-964-978 انتخاب
4- نفت، فرهنگ و ادبیات: تحولات فرهنگی و ادبی در مناطق نفت‌خیز جنوب
نويسنده:ایرج قاسمی ؛ نويسنده:حسینعلی قبادی ؛ نويسنده:فاطمه غلامی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی - 278 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 500 نسخه - 240000 ریال - 4 -25-7172-600-978 انتخاب
5- نوآوری در گردشگری منطقه‌ای: نمونه‌هایی از گردشگری منطقه‌ای
مترجم:ایرج قاسمی ؛ ويراستار:دین‌بردلی کارسون ؛ ويراستار:جیم مکبث - ایده‌پردازان چکاد - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 600000 ریال - 6 -48-8158-600-978 انتخاب
6- برنامه‌ریزی کالبدی حوزه‌های گردشگری روستایی
نويسنده:ایرج قاسمی - بنیاد مسکن انقلاب اسلامی - 448 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 65000 ریال - 5 -05-6672-964-978 انتخاب
7- نفت و جغرافیای اقتصادی: اثر نفت بر اقتصاد مناطق نفت‌خیز جنوب
نويسنده:ایرج قاسمی ؛ نويسنده:یوسف لطفی ؛ نويسنده:سهیلا اجاقی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 160000 ریال - 0 -23-7172-600-978 انتخاب
8- نفت، فرهنگ و ادبیات: تحولات فرهنگی و ادبی در مناطق نفت‌خیز جنوب
نويسنده:ایرج قاسمی ؛ نويسنده:حسینعلی قبادی ؛ نويسنده:فاطمه غلامی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 200000 ریال - 4 -25-7172-600-978 انتخاب
9- نفت، شهرنشینی و توسعه شهری: تحولات کالبدی شهرهای نفتی مناطق نفت‌خیز جنوب
نويسنده:ایرج قاسمی ؛ نويسنده:عباس فولاد - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی - 132 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 90000 ریال - 3 -22-7172-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1