لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (0)
تالیف (0)
ترجمه (5)
تهران (4)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کتاب بزرگ بدن‌سازی برای آقایان: عضله‌سازی، کاهش چربی بدن، تراش اندام
نويسنده:نیک اونز ؛ مترجم:رحمان صادقی‌صدر - تلاش - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 3000 نسخه - 50000 ریال - 8 -35-5750-964-978 انتخاب
2- آناتومی بدن‌سازی
نويسنده:نیک اونز ؛ مترجم:حیدر صادقی ؛ مترجم:علیرضا میری - علم و حرکت - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 325000 ریال - 3 -06-8500-600-978 انتخاب
3- پیکرتراشی (تراشیدن) بدن با وزنه
نويسنده:نیک اونز ؛ مترجم:بهزاد نوشادی - توپ - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1100 نسخه - 150000 ریال - 8 -7-92642-600-978 انتخاب
4- آناتومی بدنسازی
نويسنده:نیک اونز ؛ مترجم:هیمن محمدی ؛ مترجم:هیمن ابراهیمی - نشر علوم ورزشی - 234 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 292000 ریال - 0 -45-6467-600-978 انتخاب
5- آناتومی بدن‌سازی
نويسنده:نیک اونز ؛ مترجم:محمدرضا امیرسیف‌الدینی ؛ مترجم:هیمن محمدی - جهاد دانشگاهی استان کرمان - 218 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 200000 ریال - 7 -21-6789-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1