لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(33)
چاپ مجدد (16)
تالیف (0)
ترجمه (49)
تهران (49)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (49)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (49) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کارگاه ساختمان‌سازی
نويسنده:کریستین مورتون-شاو ؛ مترجم:تارا سالک ؛ تصويرگر:استیون باتلر - نشر کلام، کتابهای فرفره - 24 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 65000 ریال - 7 -86-5482-600-978 انتخاب
2- من و بابا
نويسنده:هلن اکسلی ؛ مترجم:تارا سالک ؛ تصويرگر:جین مسی - کلام - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 8 -34-5482-600-978 انتخاب
3- بارباپاپا در مریخ
نويسنده:آنت تیزون ؛ مترجم:تارا سالک ؛ تصويرگر:تالوس تیلور - کلام - 40 صفحه - بیاضی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 47500 ریال - 6 -09-5482-600-978 انتخاب
4- دقت و تمرکز
نويسنده:کریستین مورتن ؛ مترجم:تارا سالک ؛ تصويرگر:استفان باومان - کلام - 64 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 7 -003-350-600-978 انتخاب
5- در فروشگاه
نويسنده:کریستین مورتون-شاو ؛ مترجم:تارا سالک ؛ تصويرگر:استیون باتلر - نشر کلام، کتابهای فرفره - 24 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 65000 ریال - 4 -87-5482-600-978 انتخاب
6- مدرسه‌ی بارباپاپا
نويسنده:آنت تیزون ؛ مترجم:تارا سالک ؛ تصويرگر:تالوس تیلور - نشر کلام، کتابهای فرفره - 36 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 5 -80-5482-600-978 انتخاب
7- رنگ‌ها
نويسنده:آلموت بارتل ؛ مترجم:تارا سالک - کلام - 64 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 1000 نسخه - 95000 ریال - 5 -13-6143-964-978 انتخاب
8- زمستان بارباپاپا
نويسنده:آنت تیزون ؛ مترجم:تارا سالک ؛ تصويرگر:تالوس تیلور - کلام - 40 صفحه - بیاضی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 47500 ریال - 9 -08-5482-600-978 انتخاب
9- زندگی هیجان‌انگیز جانوران
نويسنده:فردریکه بارنهوزن ؛ مترجم:تارا سالک ؛ تصويرگر:هلا ورنله - کلام - 64 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 1 -005-350-600-978 انتخاب
10- من و مامان‌بزرگ
نويسنده:هلن اکسلی ؛ مترجم:تارا سالک ؛ تصويرگر:جین مسی - کلام - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 4 -61-5482-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5