لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(242)
چاپ مجدد (381)
تالیف (76)
ترجمه (547)
تهران (616)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (16)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (623) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- وابستگی متقابل
نويسنده:ملودی بیتی ؛ مترجم:نسرین سلامت ؛ ويراستار:علی ابوطالبی - دکلمه‌گران - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 3000 نسخه - 18000 ریال - 0 -22-6322-964 انتخاب
2- 10 راز دستیابی به موفقیت و آرامش درون
نويسنده:وین‌دبلیو. دایر ؛ مترجم:سیما فرجی ؛ ويراستار:علی ابوطالبی - نسل نواندیش - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 8 -86-5885-964 انتخاب
3- مرد ایده‌آل خود را بیابید؟
نويسنده:ماری فورلئو ؛ مترجم:المیرا محمدی ؛ ويراستار:علی ابوطالبی - آرایان - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 6 -31-7133-600-978 انتخاب
4- اعجاز زندگی: شرح لحظات اعجازانگیز و حکایاتی بی‌نظیر از مردمان سراسر گیتی
نويسنده:لوئیزال. هی ؛ مترجم:مینا اعظامی ؛ ويراستار:علی ابوطالبی - درسا - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1700 نسخه - 75000 ریال - 9 -70-8759-964-978 انتخاب
5- شوهر نمونه: آنچه زنتان آرزو می‌کرد از قبل می‌دانستید
مترجم:مژگان انصاری‌راد ؛ ويراستار:ارمغان جزایری ؛ ويراستار:علی ابوطالبی - پیکان - 212 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 5000 نسخه - 33000 ریال - 1 -496-328-964-978 انتخاب
6- علم اعداد
نويسنده:سونیا دیوسی ؛ مترجم:مینا اعظامی ؛ ويراستار:علی ابوطالبی - نسل نواندیش - 288 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 3 -004-412-964 انتخاب
7- قوانین زناشویی: کتابچه‌ی راهنمای زوج‌ها
نويسنده:هریت لرنر ؛ مترجم:نسرین سلامت ؛ ويراستار:علی ابوطالبی - لیوسا - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1500 نسخه - 95000 ریال - 8 -94-5138-600-978 انتخاب
8- علم اعداد
نويسنده:سونیا دیوسی ؛ مترجم:مینا اعظامی ؛ ويراستار:علی ابوطالبی - نسل نواندیش - 288 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 3 -004-412-964 انتخاب
9- زنان خوب به آسمان می‌روند، زنان بد به همه جا
نويسنده:یانا ارهارد ؛ مترجم:پدرام پورنگ ؛ ويراستار:علی ابوطالبی - نسل نواندیش - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1384 - 5000 نسخه - 30000 ریال - 5 -20-5885-964 انتخاب
10- زنی با موهای قرمز
نويسنده:اورهان پاموک ؛ مترجم:رویا پورمناف ؛ ويراستار:علی ابوطالبی - هونار - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 3 -01-8183-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 63