لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (0)
تالیف (4)
ترجمه (0)
تهران (1)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهنمای والدین جهت انتخاب رشته ورزشی فرزندان
نويسنده:میرداود سنجابی ؛ ويراستار:حسن معصومی - کلام مسعود - 102 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 39500 ریال - 7 -13-5398-600-978 انتخاب
2- اصول آماده‌سازی ورزشکار
نويسنده:میرداود سنجابی - کلام مسعود - 174 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 0 -09-5398-600-978 انتخاب
3- آشنایی با مبانی ورزش و تربیت بدنی
نويسنده:میرداود سنجابی - کلام مسعود - 206 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 59500 ریال - 6 -10-5398-600-978 انتخاب
4- راهنمای مربیان و ورزشکاران جهت بهبود مهارت‌های ورزشی
نويسنده:میرداود سنجابی - کلام مسعود - 94 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 39500 ریال - 1 -15-5398-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1