لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(40)
چاپ مجدد (19)
تالیف (27)
ترجمه (32)
تهران (53)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (8)

تعداد یافت شده (59) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تحقیقات کیفی در مدیریت ورزشی
نويسنده:آلن ادواردز ؛ نويسنده:جیمز اسکینر ؛ مترجم:فرشاد تجاری - جامعه‌شناسان - 592 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 360000 ریال - 6 -223-223-600-978 انتخاب
2- فرهنگ بامداد تربیت بدنی و علوم ورزشی به انضمام (رشته‌های ورزشی) فارسی - انگلیسی
ويراستار:ناصر فتوگرافی ؛ ويراستار:فرشاد تجاری ؛ ويراستار:محسن حلاجی - بامداد کتاب ،نشر ورزش - 484 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1389 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 2 -083-206-964-978 انتخاب
3- روانشناسی اجتماعی در ورزش
نويسنده:سوفیا جاوئت ؛ نويسنده:دیوید لاواله ؛ مترجم:فرشاد تجاری - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی - 536 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 2000 نسخه - 300000 ریال - 5 -4067-10-964-978 انتخاب
4- برنامه‌ریزی راهبردی در ورزش: راهنمایی برای سازمان‌های ورزشی
نويسنده:اسکات چاپمن ؛ مترجم:فرشاد تجاری - پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - 106 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 9 -2-92882-600-978 انتخاب
5- تدوین برنامه‌های موفق حمایت مالی در ورزش
نويسنده:دیویدکنت استوتلار ؛ مترجم:فرشاد تجاری ؛ مترجم:محمد نوحی - حتمی - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 500 نسخه - 75000 ریال - 9 -81-5751-600-978 انتخاب
6- روش‌های تحقیق در فعالیت بدنی (ویژه علوم انسانی)
نويسنده:جری‌آر تامس ؛ نويسنده:جک‌کی نلسون ؛ مترجم:علی‌محمد امیرتاش - آثار نفیس - 376 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 110000 ریال - 6 -23-5299-600-978 انتخاب
7- گردشگری ورزشی
نويسنده:تام هینچ ؛ نويسنده:جیمز هایام ؛ مترجم:فرشاد تجاری - سناگستر - 266 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 240000 ریال - 1 -02-8061-600-978 انتخاب
8- برندهای ورزشی
نويسنده:پاتریک بوشه ؛ نويسنده:دیتر هیلایرت ؛ نويسنده:گویلوم بودت - حتمی،شرکت جازیکا - 252 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 175000 ریال - 5 -002-355-600-978 انتخاب
9- بازاریابی ورزش و رویداد
نويسنده:نایگل پوپ ؛ نويسنده:دوگ تورکو ؛ مترجم:محمد خبیری - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 322 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 500 نسخه - 60000 ریال - 3 -617-530-964-978 انتخاب
10- مدیریت بازاریابی ورزشی
نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:فرشاد تجاری ؛ نويسنده:حمید قاسمی - علم و حرکت - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 1000 نسخه - 425000 ریال - 8 -43-5543-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6