لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(39)
چاپ مجدد (18)
تالیف (26)
ترجمه (31)
تهران (51)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (8)

تعداد یافت شده (57) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بازاریابی ورزش و رویداد
نويسنده:نایگل پوپ ؛ نويسنده:دوگ تورکو ؛ مترجم:محمد خبیری - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 322 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 500 نسخه - 60000 ریال - 3 -617-530-964-978 انتخاب
2- روش‌های پژوهش در فعالیت بدنی (ویژه علوم انسانی)
نويسنده:جری‌آر تامس ؛ نويسنده:جک‌کی نلسون ؛ مترجم:علی‌محمد امیرتاش - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات - 492 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 130000 ریال - 9 -0294-10-964-978 انتخاب
3- تدوین برنامه‌های موفق حمایت مالی در ورزش
نويسنده:دیویدکنت استوتلار ؛ مترجم:فرشاد تجاری ؛ مترجم:محمد نوحی - حتمی - 142 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 100 نسخه - 150000 ریال - 9 -81-5751-600-978 انتخاب
4- بازاریابی و فوتبال: یک رویکرد بین‌المللی
نويسنده:مایکل‌دس بوردس ؛ مترجم:محمد احسانی ؛ مترجم:فرشاد تجاری - حتمی - 472 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 3 -28-6904-600-978 انتخاب
5- استعدادیابی در ورزش
نويسنده:فرشاد تجاری ؛ نويسنده:رضا نیک‌بخش ؛ نويسنده:امیر شریف‌نژاد - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب - 292 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 70000 ریال - 2 -1580-10-964-978 انتخاب
6- پویایی گروهی در روانشناسی ورزش و تمرین موضوعات معاصر
نويسنده:مارک‌رابرت بیچم ؛ نويسنده:مارک‌ا. آیز ؛ مترجم:فرشاد تجاری - بامداد کتاب ،ورزش - 360 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 100 نسخه - 350000 ریال - 3 -54-8131-964-978 انتخاب
7- مزایای اجتماعی، اقتصادی و سلامتی مشارکت ورزشی شهروندان
نويسنده:سیدجلال عسگری ؛ نويسنده:فرشاد تجاری - نشر شهر - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 9 -649-238-964-978 انتخاب
8- حمایت مالی در ورزش: راهبردهای موفقیت‌آمیز
نويسنده:آلن فراند ؛ نويسنده:لوئیجینو توریجیانی ؛ نويسنده:آندریو کامپس - پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 5 -13-6858-600-978 انتخاب
9- روش‌های تحقیق تک‌موردی در روانشناسی ورزش و تمرین
نويسنده:جیمی بارکر ؛ نويسنده:پائول مک‌کارتی ؛ نويسنده:مارک‌وی. جونز - بامداد کتاب ،ورزش - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 100 نسخه - 250000 ریال - 8 -62-8131-964-978 انتخاب
10- تدوین برنامه‌های موفق حمایت مالی در ورزش
نويسنده:دیویدکنت استوتلار ؛ مترجم:فرشاد تجاری ؛ مترجم:محمد نوحی - حتمی - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 500 نسخه - 75000 ریال - 9 -81-5751-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6