لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(39)
چاپ مجدد (18)
تالیف (26)
ترجمه (31)
تهران (51)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (8)

تعداد یافت شده (57) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بازاریابی ورزشی با رویکرد استراتژیک
نويسنده:متیو‌دی. شنک ؛ مترجم:فرشاد تجاری ؛ مترجم:محسن فلاح - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد - 536 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2000 نسخه - 250000 ریال - 3 -2883-10-964-978 انتخاب
2- کلیات فنون روش‌های تدریس در ورزش: راهنمای آموزشی برای مربیگری
نويسنده:فرشاد تجاری ؛ نويسنده:سپیده قطنیان - حتمی - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 8 -94-6904-600-978 انتخاب
3- بازاریابی ورزش و رویداد
نويسنده:نایگل پوپ ؛ نويسنده:دوگ تورکو ؛ مترجم:محمد خبیری - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 332 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 45000 ریال - 3 -617-530-964-978 انتخاب
4- تئوری و عمل در بازاریابی ورزشی پیشرفته
نويسنده:اریک‌سی. شوارتس ؛ نويسنده:جسون.دی هانتر ؛ نويسنده:آلن لافلور - شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - 424 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 8 -49-6904-600-978 انتخاب
5- مقدمه‌ای بر بازاریابی ورزشی
نويسنده:باب استوارت ؛ نويسنده:آرون اسمیت ؛ مترجم:فرشاد تجاری - سناگستر - 436 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 340000 ریال - 8 -46-8466-600-978 انتخاب
6- بازاریابی ورزش و رویداد
نويسنده:نایگل پوپ ؛ نويسنده:دوگ تورکو ؛ مترجم:محمد خبیری - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 322 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 500 نسخه - 90000 ریال - 3 -617-530-964-978 انتخاب
7- مدیریت بازاریابی ورزشی
نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:فرشاد تجاری ؛ نويسنده:حمید قاسمی - علم و حرکت - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1100 نسخه - 105000 ریال - 8 -43-5543-600-978 انتخاب
8- جامعه‌شناسی ورزش = Sport sociology
نويسنده:فرشاد تجاری ؛ نويسنده:محمدحسن صلح‌جو ؛ نويسنده:احمد ترک‌فر - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم - 292 صفحه - وزیری (شومیز) - 5 -3189-10-964-978 انتخاب
9- فرهنگ بامداد تربیت بدنی و علوم ورزشی به انضمام (رشته‌های ورزشی) فارسی - انگلیسی
ويراستار:ناصر فتوگرافی ؛ ويراستار:فرشاد تجاری ؛ ويراستار:محسن حلاجی - بامداد کتاب ،نشر ورزش - 484 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 125000 ریال - 2 -083-206-964-978 انتخاب
10- پیشرفت‌هایی در روان‌شناسی ورزشی
نويسنده:تلمااس هرون ؛ مترجم:فرشاد تجاری ؛ مترجم:رضا نیک‌بخش - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب - 906 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 280000 ریال - 5 -2681-10-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6