لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(39)
چاپ مجدد (18)
تالیف (26)
ترجمه (31)
تهران (51)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (8)

تعداد یافت شده (57) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روش‌های پژوهش تجربی در علوم ورزشی
نويسنده:فرشاد تجاری ؛ نويسنده:محمدعلی آذربایجانی ؛ نويسنده:فواد فیض‌الهی - حتمی،شرکت جازیکا - 124 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 7 -040-355-600-978 انتخاب
2- بازاریابی ورزش و رویداد
نويسنده:نایگل پوپ ؛ نويسنده:دوگ تورکو ؛ مترجم:محمد خبیری - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 322 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 500 نسخه - 60000 ریال - 3 -617-530-964-978 انتخاب
3- مدیریت بازاریابی ورزشی
نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:فرشاد تجاری ؛ نويسنده:حمید قاسمی - علم و حرکت - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 1000 نسخه - 425000 ریال - 8 -43-5543-600-978 انتخاب
4- فرهنگ بامداد تربیت بدنی و علوم ورزشی: به انضمام (رشته‌های ورزشی) انگلیسی - فارسی
ويراستار:سارا روغنی ؛ ويراستار:فرشاد تجاری ؛ ويراستار:محسن حلاجی - بامداد کتاب - 470 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 80000 ریال - 0 -003-206-964-978 انتخاب
5- روش‌های کیفی در مطالعات ورزشی
نويسنده:دیوید‌ال آنروز ؛ نويسنده:دانیل‌اس ماسون ؛ نويسنده:مایکل‌ال سیلک - حتمی - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 9 -020-355-600-978 انتخاب
6- رفتار مصرف‌کننده در ورزش و رویداد: اقدام بازاریابی
نويسنده:دانیل کارل فانک ؛ مترجم:فرشاد تجاری ؛ مترجم:زینب ابودردا - حتمی - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 125000 ریال - 0 -16-6904-600-978 انتخاب
7- بازاریابی ورزش و رویداد
نويسنده:نایگل پوپ ؛ نويسنده:دوگ تورکو ؛ مترجم:محمد خبیری - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 322 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 300 نسخه - 150000 ریال - 3 -617-530-964-978 انتخاب
8- کلیات فنون روش‌های تدریس در ورزش: راهنمای آموزشی برای مربیگری
نويسنده:فرشاد تجاری ؛ نويسنده:سپیده قطنیان - حتمی - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 8 -94-6904-600-978 انتخاب
9- پویایی گروهی در روانشناسی ورزش و تمرین موضوعات معاصر
نويسنده:مارک‌رابرت بیچم ؛ نويسنده:مارک‌ا. آیز ؛ مترجم:فرشاد تجاری - بامداد کتاب - 360 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 299000 ریال - 3 -54-8131-964-978 انتخاب
10- بازاریابی ورزشی با رویکرد استراتژیک
نويسنده:متیو‌دی. شنک ؛ مترجم:فرشاد تجاری ؛ مترجم:محسن فلاح - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد - 536 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2000 نسخه - 250000 ریال - 3 -2883-10-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6