لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(39)
چاپ مجدد (18)
تالیف (26)
ترجمه (31)
تهران (51)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (8)

تعداد یافت شده (57) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کلیات فنون روش‌های تدریس در ورزش: راهنمای آموزشی برای مربیگری
نويسنده:فرشاد تجاری ؛ نويسنده:سپیده قطنیان - حتمی - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 8 -94-6904-600-978 انتخاب
2- تئوری و عمل در بازاریابی ورزشی پیشرفته
نويسنده:اریک‌سی. شوارتس ؛ نويسنده:جسون.دی هانتر ؛ نويسنده:آلن لافلور - شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - 424 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 8 -49-6904-600-978 انتخاب
3- راهنمای رفتار مصرف‌کننده در ورزش و تمرین
نويسنده:فرشاد تجاری ؛ نويسنده:زینب ابودردا ؛ گرافيست:محمودرضا لطیفی - حتمی،شرکت جازیکا - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 0 -036-355-600-978 انتخاب
4- بازاریابی ورزش و رویداد
نويسنده:نایگل پوپ ؛ نويسنده:دوگ تورکو ؛ مترجم:محمد خبیری - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 322 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 500 نسخه - 90000 ریال - 3 -617-530-964-978 انتخاب
5- استعدادیابی در دوچرخه سواری
نويسنده:فرشاد تجاری ؛ نويسنده:ادگار شمعونیان ؛ ويراستار:سمیه محمدی‌ها - ادگار شمعونیان - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 500 نسخه - 110000 ریال - 1 -0320-04-600-978 انتخاب
6- فرهنگ بامداد تربیت بدنی و علوم ورزشی به انضمام (رشته‌های ورزشی) فارسی - انگلیسی
ويراستار:ناصر فتوگرافی ؛ ويراستار:فرشاد تجاری ؛ ويراستار:محسن حلاجی - بامداد کتاب ،نشر ورزش - 482 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1396 - 1000 نسخه - 445000 ریال - 2 -083-206-964-978 انتخاب
7- تدوین برنامه‌های موفق حمایت مالی در ورزش
نويسنده:دیویدکنت استوتلار ؛ مترجم:فرشاد تجاری ؛ مترجم:محمد نوحی - حتمی - 142 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 100 نسخه - 150000 ریال - 9 -81-5751-600-978 انتخاب
8- مبانی روانی دوپینگ در ورزش از نظریه تا عمل برای ورزشکاران، مربیان و مقامات ورزشی
نويسنده:جاسم منوچهری ؛ نويسنده:فرشاد تجاری - حتمی - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 8 -78-6904-600-978 انتخاب
9- روش‌های پژوهش تجربی در علوم ورزشی
نويسنده:فرشاد تجاری ؛ نويسنده:محمدعلی آذربایجانی ؛ نويسنده:فواد فیض‌الهی - حتمی،شرکت جازیکا - 126 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 200 نسخه - 150000 ریال - 7 -040-355-600-978 انتخاب
10- فرهنگ بامداد تربیت بدنی و علوم ورزشی به انضمام (رشته‌های ورزشی) فارسی - انگلیسی
ويراستار:ناصر فتوگرافی ؛ ويراستار:فرشاد تجاری ؛ ويراستار:محسن حلاجی - بامداد کتاب ،نشر ورزش - 484 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 125000 ریال - 2 -083-206-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6