لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (2)
تالیف (3)
ترجمه (0)
تهران (3)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها شامل: متن کامل درس بر اساس سرفصلهای مصوب...
نويسنده:علی نوراله ؛ نويسنده:نسرین افتخاری ؛ نويسنده:پروین افتخاری - حرکت نو - 208 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 2000 نسخه - 125000 ریال - 4 -13-6347-600-978 انتخاب
2- درس و مجموعه سوالات ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها: ویژه دانشجویان کاردانی به کارشناسی و کارشناسی ارشد
نويسنده:علی هوشیاری ؛ نويسنده:علی نوراله - راه - 424 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 8 -39-5599-600-978 انتخاب
3- نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها شامل: متن کامل درس بر اساس سرفصلهای مصوب...
نويسنده:علی نوراله ؛ نويسنده:نسرین افتخاری ؛ نويسنده:پروین افتخاری - حرکت نو - 208 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 3000 نسخه - 80000 ریال - 4 -13-6347-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1