لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(22)
چاپ مجدد (16)
تالیف (38)
ترجمه (0)
تهران (8)
شهرستان (30)
كودك و نوجوان (38)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (38) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روزی که یک‌ساله شدم
نويسنده:مرضیه گلابگیراصفهانی ؛ تصويرگر:محبوبه رنجبران - نشر نوشته، کتابهای خورشید خانم - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 4000 نسخه - 12000 ریال - 7 -63-9990-964-978 انتخاب
2- حرف دوم:‌ ب
نويسنده:بنفشه رسولیان‌بروجنی ؛ شاعر:آذر صادقیان ؛ تصويرگر:محبوبه رنجبران - نوشته، کتابهای خورشید خانم - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 6 -089-386-600-978 انتخاب
3- حرف دوم:‌ ب
نويسنده:بنفشه رسولیان‌بروجنی ؛ شاعر:آذر صادقیان ؛ تصويرگر:محبوبه رنجبران - نوشته، کتابهای خورشید خانم - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 6 -089-386-600-978 انتخاب
4- روزی که به دنیای شما آمدم
نويسنده:مرضیه گلابگیراصفهانی ؛ تصويرگر:محبوبه رنجبران - نشر نوشته، کتابهای خورشید خانم - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 4000 نسخه - 12000 ریال - 0 -62-9990-964-978 انتخاب
5- حرف اول:‌ آ ا
نويسنده:بنفشه رسولیان‌بروجنی ؛ شاعر:آذر صادقیان ؛ تصويرگر:محبوبه رنجبران - نوشته، کتابهای خورشید خانم - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 9 -088-386-600-978 انتخاب
6- اتل متل کدوم فصل؟
شاعر:غلامحسین مردانیان ؛ تصويرگر:اکرم امینی ؛ تصويرگر:الهام ذاکر - نوشته، کتابهای خورشید خانم - 48 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1393 - 1500 نسخه - 80000 ریال - 2 -84-9990-964-978 انتخاب
7- حرف سوم:‌ پ
نويسنده:بنفشه رسولیان‌بروجنی ؛ شاعر:آذر صادقیان ؛ تصويرگر:محبوبه رنجبران - نوشته، کتابهای خورشید خانم - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 2 -090-386-600-978 انتخاب
8- اتل متل زمستون
شاعر:غلامحسین مردانیان ؛ تصويرگر:محبوبه رنجبران ؛ تصويرگر:مجید طرقی - نوشته، کتابهای خورشید خانم - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1500 نسخه - 20000 ریال - 1 -81-9990-964-978 انتخاب
9- اتل متل زمستون
شاعر:غلامحسین مردانیان ؛ تصويرگر:محبوبه رنجبران ؛ تصويرگر:مجید طرقی - نوشته، کتابهای خورشید خانم - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1399 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 1 -81-9990-964-978 انتخاب
10- اتل متل پاییزه
شاعر:غلامحسین مردانیان ؛ تصويرگر:محبوبه رنجبران ؛ تصويرگر:مجید طرقی - نوشته، کتابهای خورشید خانم - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1500 نسخه - 20000 ریال - 4 -80-9990-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4