لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (7)
تالیف (0)
ترجمه (16)
تهران (16)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (16) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نفرتی‌تی
نويسنده:میچل موران ؛ مترجم:هادی عادل‌پور - کوشش - 582 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 110000 ریال - 5 -22-2806-964-978 انتخاب
2- نفرتاری
نويسنده:میچل موران ؛ مترجم:سیدحبیب گوهری‌راد ؛ مترجم:بهاره پاریاب - رادمهر - 512 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 275000 ریال - 2 -98-8673-964-978 انتخاب
3- نفرتی‌تی: ملکه‌ی ابدی
نويسنده:میچل موران ؛ مترجم:شهکام جولایی - جویا - 354 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 70000 ریال - 2 -05-2895-964-978 انتخاب
4- ملکه کافر، نفرتی تی: همسر آخناتن (آمنهوتپ چهارم) فرعون مصر
نويسنده:میچل موران ؛ مترجم:سیدحبیب گوهری‌راد ؛ مترجم:بهاره پاریاب - جمهوری - 568 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 1000 نسخه - 400000 ریال - 6 -31-5687-600-978 انتخاب
5- ملکه‌ی آفتاب: وارث بداقبالی، معشوقه‌ی فرعون
نويسنده:میچل موران ؛ مترجم:فهیمه حصارکی - جویا - 394 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 1500 نسخه - 85000 ریال - 5 -20-2895-964-978 انتخاب
6- نفرتی‌تی: ملکه‌ی ابدی
نويسنده:میچل موران ؛ مترجم:شهکام جولایی - جویا - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1399 - 200 نسخه - 550000 ریال - 2 -05-2895-964-978 انتخاب
7- سلن، دختر کلئوپاترا
نويسنده:میچل موران ؛ مترجم:ارغوان جولایی - جویا - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 300 نسخه - 300000 ریال - 5 -33-2895-964-978 انتخاب
8- ملکه‌ی آفتاب: وارث بداقبالی، معشوقه‌ی فرعون
نويسنده:میچل موران ؛ مترجم:فهیمه حصارکی - جویا - 392 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1393 - 500 نسخه - 150000 ریال - 5 -20-2895-964-978 انتخاب
9- سلن، دختر کلئوپاترا
نويسنده:میچل موران ؛ مترجم:ارغوان جولایی - جویا - 308 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 500 نسخه - 100000 ریال - 5 -33-2895-964-978 انتخاب
10- ملکه نفرتاری همسر رامسس دوم
نويسنده:میچل موران ؛ مترجم:بهاره پاریاب - جمهوری - 512 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 1000 نسخه - 400000 ریال - 3 -29-5687-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2