لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (4)
تالیف (1)
ترجمه (11)
تهران (12)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (12) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آهنگ‌های آسان برای ویولن
نويسنده:کتی بلکول ؛ نويسنده:دیوید بلکول ؛ مترجم:ستاره بهشتی - تصنیف - 72 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 550 نسخه - 120000 ریال - 9 -27-80263-0-979 انتخاب
2- شیوه‌های آرشه‌کشی
نويسنده:آگوستین کازورتی ؛ مترجم:ستاره بهشتی ؛ مترجم:ایمان فخر - نای و نی - 36 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 170000 ریال - 4 -20-80609-0-979 انتخاب
3- آهنگ‌های آسان برای ویولن: کتاب 1 و 2
نويسنده:کتی بلکول ؛ نويسنده:دیوید بلکول ؛ مترجم:ستاره بهشتی - تصنیف - 72 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 550 نسخه - 145000 ریال - 9 -27-802623-0-979 انتخاب
4- آهنگ‌های شاد با ویولن: هفده آهنگ آسان برای دانشجویان ابتدایی
نويسنده:دینی گودهارت ؛ مترجم:ستاره بهشتی - تصنیف - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 979 -0-9014525-3-4 انتخاب
5- آهنگ‌های آسان برای ویولن
نويسنده:کتی بلکول ؛ نويسنده:دیوید بلکول ؛ مترجم:ستاره بهشتی - تصنیف - 72 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 550 نسخه - 120000 ریال - 9 -27-802623-0-979 انتخاب
6- آهنگ‌های آسان برای ویولن: کتاب 1 و 2
نويسنده:کتی بلکول ؛ نويسنده:دیوید بلکول ؛ مترجم:ستاره بهشتی - تصنیف - 72 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 550 نسخه - 120000 ریال - 9 -27-802623-0-979 انتخاب
7- 50 تمرین تکنیکی ویولن: (برای دست چپ)
نويسنده:چارلز دانکلا ؛ به‌اهتمام:ستاره بهشتی - نای و نی - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 100000 ریال - 5 -65-802609-0-979 انتخاب
8- آهنگ‌های آسان برای ویولن
نويسنده:کتی بلکول ؛ نويسنده:دیوید بلکول ؛ مترجم:ستاره بهشتی - تصنیف - 72 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 550 نسخه - 120000 ریال - 9 -27-802623-0-979 انتخاب
9- آهنگ‌های آسان برای ویولن: کتاب دوم
نويسنده:کتی بلکول ؛ نويسنده:دیوید بلکول ؛ مترجم:ستاره بهشتی - تصنیف - 40 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 3000 نسخه - 35000 ریال - 979 -0-9014525-1-0 انتخاب
10- رویکردی نوین به آموزش مهارت شنیداری در موسیقی
نويسنده:لئو کرفت ؛ مترجم:علی‌اکبر امیدنژاد ؛ ويراستار:ستاره بهشتی - نای و نی - 140 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 240000 ریال - 7 -87-802609-0-979 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2