لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (5)
تالیف (1)
ترجمه (12)
تهران (13)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (13) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آهنگ‌های آسان برای ویولن
نويسنده:کتی بلکول ؛ نويسنده:دیوید بلکول ؛ مترجم:ستاره بهشتی - تصنیف - 72 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 550 نسخه - 120000 ریال - 9 -27-80263-0-979 انتخاب
2- آهنگ‌های آسان برای ویولن
نويسنده:کتی بلکول ؛ نويسنده:دیوید بلکول ؛ مترجم:ستاره بهشتی - تصنیف - 72 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 550 نسخه - 120000 ریال - 9 -27-802623-0-979 انتخاب
3- آهنگ‌های آسان برای ویولن: کتاب اول
نويسنده:کتی بلکول ؛ نويسنده:دیوید بلکول ؛ مترجم:ستاره بهشتی - تصنیف - 40 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 3000 نسخه - 35000 ریال - 979 -0-9014525-03-3 انتخاب
4- آهنگ‌های آسان برای ویولن: کتاب 1 و 2
نويسنده:کتی بلکول ؛ نويسنده:دیوید بلکول ؛ مترجم:ستاره بهشتی - تصنیف - 72 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 550 نسخه - 145000 ریال - 9 -27-802623-0-979 انتخاب
5- آهنگ‌های آسان برای ویولن: کتاب دوم
نويسنده:کتی بلکول ؛ نويسنده:دیوید بلکول ؛ مترجم:ستاره بهشتی - تصنیف - 40 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 3000 نسخه - 35000 ریال - 979 -0-9014525-1-0 انتخاب
6- 50 تمرین تکنیکی ویولن: (برای دست چپ)
نويسنده:چارلز دانکلا ؛ به‌اهتمام:ستاره بهشتی - نای و نی - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 100000 ریال - 5 -65-802609-0-979 انتخاب
7- آهنگ‌های آسان برای ویولن: کتاب 1 و 2
نويسنده:کتی بلکول ؛ نويسنده:دیوید بلکول ؛ مترجم:ستاره بهشتی - تصنیف - 72 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1398 - 550 نسخه - 430000 ریال - 979-0-80-2623-27-9 انتخاب
8- آهنگ‌ برای ویولن: کتاب سوم
نويسنده:کتی بلکول ؛ نويسنده:دیوید بلکول ؛ مترجم:ستاره بهشتی - تصنیف - 36 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 3000 نسخه - 35000 ریال - 979 -0-9014525-2-7 انتخاب
9- شیوه‌های آرشه‌کشی
نويسنده:آگوستین کازورتی ؛ مترجم:ستاره بهشتی ؛ مترجم:ایمان فخر - نای و نی - 36 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 170000 ریال - 4 -20-80609-0-979 انتخاب
10- آهنگ‌های شاد با ویولن: هفده آهنگ آسان برای دانشجویان ابتدایی
نويسنده:دینی گودهارت ؛ مترجم:ستاره بهشتی - تصنیف - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 979 -0-9014525-3-4 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2