لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1223)
چاپ مجدد (1570)
تالیف (972)
ترجمه (1821)
تهران (1602)
شهرستان (1191)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (2793) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- القرآن الکریم: سی ‌جزء کامل بصورت مجزا با ترجمه
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:عثمان طه - رایزن - 1214 صفحه - چاپ 1 سال 1375 - 10000 نسخه - انتخاب
2- قرآن مجید
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:عثمان طه - فیض کاشانی - 616 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1376 - 7000 نسخه - 25000 ریال - 6 -048-403-964 انتخاب
3- قرآن کریم: گزیده‌ای از جزء سی‌ام همراه با سوره مبارکه حمد و آیه‌الکرسی
زيرنظر: شورای‌بررسی‌کتاب ؛ مترجم:ناصر مکارم‌شیرازی ؛ خطاط:عثمان طه - نشر افق - 48 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 10000 نسخه - 800 ریال - 4 -66-6003-964 انتخاب
4- جزء بیست و نهم قرآن مجید
مترجم:ناصر مکارم‌شیرازی ؛ خطاط:عثمان طه - دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی - 44 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 10000 نسخه - انتخاب
5- القرآن الکریم: الجزء الاول
خطاط:عثمان طه - دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی،دارالقرآن الکریم - 600 صفحه - جیبی (گلاسه) - چاپ 1 سال 1377 - 50000 نسخه - انتخاب
6- جزء سی‌ام قرآن کریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:عثمان طه - دارالقرآن الکریم - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 30000 نسخه - انتخاب
7- قرآن کریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:عثمان طه - پیری - 764 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1378 - 5000 نسخه - 16000 ریال - انتخاب
8- قرآن کریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:عثمان طه - اجود - 1216 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1390 - 5000 نسخه - 3 -37-5455-600-978 انتخاب
9- القرآن الکریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:عثمان طه - پیام عدالت - 616 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 5000 نسخه - 75000 ریال - 1 -192-152-964-978 انتخاب
10- آموزش روخوانی و روان‌خوانی قرآن کریم
نويسنده:علی قاسمی ؛ خطاط:عثمان طه - جامعه القرآن الکریم - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 19 سال 1391 - 5000 نسخه - 23500 ریال - 5 -00-2956-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 280