لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1211)
چاپ مجدد (1557)
تالیف (962)
ترجمه (1806)
تهران (1584)
شهرستان (1184)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (2768) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- القرآن الکریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:عثمان طه - قدر ولایت - 614 صفحه - جیبی (پلاستیکی) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - انتخاب
2- جزء سی‌ام قرآن کریم
خطاط:عثمان طه - جامعه القرآن الکریم - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1387 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 2 -63-5823-964-978 انتخاب
3- قرآن کریم: جزء اول
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:عثمان طه - نشتا - 20 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 5000 نسخه - 8 -00-5122-600-978 انتخاب
4- القرآن الکریم
مترجم:ناصر مکارم‌شیرازی ؛ خطاط:عثمان طه - پیام عدالت - 372 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1387 - 10000 نسخه - 5 -037-152-964-978 انتخاب
5- القرآن الکریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:عثمان طه - ام ابیها - 612 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 5 سال 1387 - 5000 نسخه - 0 -33-6862-964 انتخاب
6- قرآن کریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:عثمان طه - پیام آزادی - 618 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1387 - 5000 نسخه - 6 -608-302-964 انتخاب
7- القرآن الکریم
خطاط:عثمان طه ؛ مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای - تلاوت،پیام عدالت - 614 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1387 - 100000 نسخه - انتخاب
8- القرآن الکریم
مترجم:ابوالفضل بهرام‌پور ؛ خطاط:عثمان طه - تلاوت - 618 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1387 - 30000 نسخه - 1 -8-90352-600-978 انتخاب
9- القرآن الکریم
مترجم:ناصر مکارم‌شیرازی ؛ خطاط:عثمان طه - دارالقرآن الکریم، دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی - 612 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 5 سال 1387 - 11500 نسخه - انتخاب
10- آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم
نويسنده:علی قاسمی ؛ خطاط:عثمان طه - جامعه القرآن الکریم - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 5000 نسخه - 17500 ریال - 5 -00-2956-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 277