لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1225)
چاپ مجدد (1575)
تالیف (969)
ترجمه (1831)
تهران (1611)
شهرستان (1189)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (2800) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- عم جزء: یک جزء قرآن از سوره مبارکه "عم یتسائلون" تا آخر
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:عثمان طه - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 60 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1373 - 5000 نسخه - 750 ریال - انتخاب
2- القرآن الکریم
خطاط:عثمان طه - اقبال - 612 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1374 - 5000 نسخه - 7200 ریال - انتخاب
3- قرآن کریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:عثمان طه - بی نا - 1224 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1375 - 10000 نسخه - 13000 ریال - انتخاب
4- قرآن کریم
خطاط:عثمان طه - پارس کتاب - 616 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1394 - 5000 نسخه - 3 -21-8317-964-978 انتخاب
5- قرآن کریم
مترجم:حسین انصاریان ؛ خطاط:عثمان طه ؛ مذهب:رضا ظرفیان - اسلامی - 616 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 7 -86-6019-964-978 انتخاب
6- قرآن کریم
مترجم:الدار اسدزاده ؛ خطاط:عثمان طه - اندیشه هادی - 1224 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 7 -56-8850-964-978 انتخاب
7- قرآن کریم (سی جزء کامل): جزء دهم
خطاط:عثمان طه - اسوه (وابسته به سازمان اوقاف و امورخیریه) - 22 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 5000 نسخه - انتخاب
8- قرآن کریم (سی جزء کامل): جزء بیست و هفتم
خطاط:عثمان طه - اسوه (وابسته به سازمان اوقاف و امورخیریه) - 22 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 5000 نسخه - انتخاب
9- القرآن الکریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:عثمان طه - به نشر - 1226 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1387 - 10000 نسخه - 8 -0973-02-964-978 انتخاب
10- قرآن کریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:عثمان طه - الهادی - 620 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 23 سال 1387 - 5000 نسخه - 0 -407-400-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 280