لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (4)
تالیف (13)
ترجمه (3)
تهران (15)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (16) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- الگوی جامع ارزیابی و ارتقای سلامت و ایمنی محیط کار (مدل کار سالم) شامل شاخص‌ها و معیارهای اندازه‌گیری
نويسنده:مسعود مطلبی‌قاین ؛ نويسنده:امید قاضی‌میرسعید ؛ نويسنده:شهرام رفیعی‌فر - مضراب - 78 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 0 -2-91617-600-978 انتخاب
2- زندگی عاری از خطر اعتیاد
نويسنده:شهرام رفیعی‌فر - مهرراوش - 56 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 10000 نسخه - 40000 ریال - 2 -54-2510-964-978 انتخاب
3- راهنمای زندگی عاری از خطر برای نوجوانان
نويسنده:شهرام رفیعی‌فر ؛ نويسنده:حسن آقاجانی ؛ نويسنده:محمدهادی موذن‌جامی - مهرراوش - 640 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 15000 نسخه - 120000 ریال - 8 -49-2510-964-978 انتخاب
4- زندگی عاری از خطر دخانیات
نويسنده:شهرام رفیعی‌فر - مهرراوش - 56 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 10000 نسخه - 40000 ریال - 9 -55-2510-964-978 انتخاب
5- زندگی عاری از خطر تغذیه ناسالم
نويسنده:شهرام رفیعی‌فر - مهرراوش - 56 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 10000 نسخه - 40000 ریال - 6 -56-2510-964-978 انتخاب
6- راهنمای زندگی عاری از خطر برای نوجوانان
نويسنده:شهرام رفیعی‌فر ؛ نويسنده:حسن آقاجانی ؛ نويسنده:محمدهادی موذن‌جامی - مهرراوش - 640 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 5000 نسخه - 120000 ریال - 8 -49-2510-964-978 انتخاب
7- زندگی عاری از خطر آسیب‌های عمدی و غیرعمدی
نويسنده:شهرام رفیعی‌فر - مهرراوش - 56 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 10000 نسخه - 40000 ریال - 1 -51-2510-964-978 انتخاب
8- زندگی عاری از خطر بی‌تحرکی
نويسنده:شهرام رفیعی‌فر - مهرراوش - 56 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 10000 نسخه - 40000 ریال - 3 -57-2510-964-978 انتخاب
9- زندگی عاری از خطر اختلالات روانی
نويسنده:شهرام رفیعی‌فر - مهرراوش - 56 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 10000 نسخه - 40000 ریال - 8 -52-2510-964-978 انتخاب
10- زندگی عاری از خطر ایدز
نويسنده:شهرام رفیعی‌فر - مهرراوش - 56 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 10000 نسخه - 40000 ریال - 5 -53-2510-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2