لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (25)
تالیف (6)
ترجمه (27)
تهران (33)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (33) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کافه‌ی چرا: کافه‌ای که پرسش‌های‌تان را می‌توانید آن جا پیدا کنید
نويسنده:جان‌پی. استرلکی ؛ مترجم:مهرناز شیرازی‌عدل - قطره - 118 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 200 نسخه - 90000 ریال - 2 -339-119-600-978 انتخاب
2- زنان پیشرو: داستان‌هایی برای دختران ایران
نويسنده:الهام نظری ؛ نويسنده:گلچهره سهراب ؛ نويسنده:سحر سلیمانی‌متین - هوپا - 116 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 8 سال 1398 - 1500 نسخه - 350000 ریال - 1 -087-204-622-978 انتخاب
3- کافه‌ی چرا: کافه‌ای که پرسش‌های‌تان را می‌توانید آن جا پیدا کنید
نويسنده:جان‌پی. استرلکی ؛ مترجم:مهرناز شیرازی‌عدل - قطره - 114 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 200 نسخه - 80000 ریال - 2 -339-119-600-978 انتخاب
4- زنان پیشرو: داستان‌هایی برای دختران ایران
نويسنده:الهام نظری ؛ نويسنده:گلچهره سهراب ؛ نويسنده:سحر سلیمانی‌متین - هوپا - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1398 - 2000 نسخه - 250000 ریال - 1 -087-204-622-978 انتخاب
5- چگونه پیر شویم
نويسنده:آن کارف ؛ مترجم:مهرناز شیرازی‌عدل ؛ ويراستار:محسن فرهمند - هنوز - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 1000 نسخه - 240000 ریال - انتخاب
6- کافه‌ی چرا: کافه‌ای که پرسش‌های‌تان را می‌توانید آن جا پیدا کنید
نويسنده:جان‌پی. استرلکی ؛ مترجم:مهرناز شیرازی‌عدل - قطره - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1398 - 500 نسخه - 220000 ریال - 2 -339-119-600-978 انتخاب
7- شادمانه آرام گرفتن
نويسنده: موسسه مدرسه زندگی ؛ مترجم:مهرناز شیرازی‌عدل ؛ ويراستار:سارا وطن‌آبادی - هنوز - 172 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1399 - 1000 نسخه - 270000 ریال - 5 -93-6047-600-978 انتخاب
8- کافه‌ی چرا: کافه‌ای که پرسش‌های‌تان را می‌توانید آن جا پیدا کنید
نويسنده:جان‌پی. استرلکی ؛ مترجم:مهرناز شیرازی‌عدل - قطره - 114 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 200 نسخه - 90000 ریال - 2 -339-119-600-978 انتخاب
9- نامه‌ای به دخترم
نويسنده:مایا آنجلو ؛ مترجم:مهرناز شیرازی‌عدل - نشر قطره - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1100 نسخه - 30000 ریال - 9 -343-119-600-978 انتخاب
10- چگونه پیر شویم
نويسنده:آن کارف ؛ مترجم:مهرناز شیرازی‌عدل ؛ ويراستار:محسن فرهمند - هنوز - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 160000 ریال - 0 -56-6047-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4