ابزار وبمستر

چاپ اول(72)
چاپ مجدد (7)
تاليف (0)
ترجمه (79)
تهران (79)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسي و آموزشي (0)
تعداد يافت شده (79) -
تعداد :   ركورد در یک صفحه
1- ازدواجت را دوست بدار
کاس‌پی. داترویچ ؛ مترجم:صدف شجیعی ؛ تصويرگر:رابرت‌دبلیو الی - دومان - 68 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 3000 نسخه - 35000 ريال - 5 -09-7373-600-978 انتخاب
2- دوستی‌درمانی
کاس‌پی دوترویش ؛ مترجم:مهدی سجودی‌مقدم ؛ تصويرگر:رابرت‌دبلیو الی - مهراندیش - 76 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1500 نسخه - 35000 ريال - 9 -63-6799-964-978 انتخاب
3- کنار آمدن با افراد مشکل‌ساز
لیزا انگلهارت ؛ مترجم:صدف شجیعی ؛ تصويرگر:رابرت‌دبلیو الی - دومان - 84 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 3000 نسخه - 35000 ريال - 2 -26-7373-600-978 انتخاب
4- اعتماد به نفس
کارن کاتافیاس ؛ مترجم:تینا حمیدی ؛ تصويرگر:رابرت‌دبلیو الی - هنوز - 80 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 300 نسخه - 35000 ريال - 6 -09-6047-600-978 انتخاب
5- کنار آمدن با حوادث
لیزا انگلهارت ؛ مترجم:صدف شجیعی ؛ تصويرگر:رابرت‌دبلیو الی - خط خطی - 80 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 50000 ريال - 2 -61-6715-600-978 انتخاب
6- گذر از درد
آن‌کالودیش فون ؛ تصويرگر:رابرت‌دبلیو الی ؛ مترجم:صدف شجیعی - دومان - 84 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 3000 نسخه - 35000 ريال - 1 -07-7373-600-978 انتخاب
7- مراقب خوردن خود باشید
لورا پیروت ؛ مترجم:مهدی سجودی‌مقدم ؛ تصويرگر:رابرت‌دبلیو الی - مهراندیش - 86 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1500 نسخه - 35000 ريال - 6 -64-6799-964-978 انتخاب
8- مراقبت از خود و دیگران
جولی اینترانته ؛ ویکتوریا اوکانر ؛ مترجم:صدف شجیعی - دومان - 88 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 3000 نسخه - 35000 ريال - 9 -27-7373-600-978 انتخاب
9- درمان خشم
لیزا انگلهارت ؛ مترجم:تینا حمیدی ؛ تصويرگر:رابرت‌دبلیو الی - هنوز - 82 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 300 نسخه - 35000 ريال - 9 -08-6047-600-978 انتخاب
10- زندگی را ساده بگیر
لاینس ماندی ؛ مترجم:صدف شجیعی ؛ تصويرگر:رابرت‌دبلیو الی - خط خطی - 80 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 50000 ريال - 0 -52-6715-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8 

 
[فراموشی کلمه عبور]
[ثبت نام]