ابزار وبمستر

چاپ اول(72)
چاپ مجدد (6)
تاليف (0)
ترجمه (78)
تهران (78)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسي و آموزشي (0)
تعداد يافت شده (78) -
تعداد :   ركورد در یک صفحه
1- درمان خشم
لیزا انگلهارت ؛ مترجم:تینا حمیدی ؛ تصويرگر:رابرت‌دبلیو الی - هنوز - 82 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 300 نسخه - 35000 ريال - 9 -08-6047-600-978 انتخاب
2- درمان با پذیرش
لیزا انگلهارت ؛ مترجم:صنوبر رضاخانی ؛ تصويرگر:رابرت‌دبلیو الی - پری ماه - 80 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 300 نسخه - 35000 ريال - 0 -1-93096-600-978 انتخاب
3- صلح درون
کارل‌آن مارو ؛ مترجم:صدف شجیعی ؛ تصويرگر:رابرت‌دبلیو الی - دومان - 76 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 3000 نسخه - 35000 ريال - 2 -00-7373-600-978 انتخاب
4- درمان با بخشش
دیوید‌دابلیو شل ؛ مترجم:مهدی سجودی‌مقدم ؛ تصويرگر:رابرت‌دبلیو الی - مهراندیش - 78 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1500 نسخه - 35000 ريال - 3 -65-6799-964-978 انتخاب
5- با خودت مهربان باش
چری هارتمن ؛ مترجم:صدف شجیعی ؛ تصويرگر:رابرت‌دبلیو الی - دومان - 84 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 3000 نسخه - 35000 ريال - 0 -33-7373-600-978 انتخاب
6- از سرعت زندگی کم کن
لاینس ماندی ؛ مترجم:صدف شجیعی ؛ تصويرگر:رابرت‌دبلیو الی - خط خطی - 80 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 50000 ريال - 3 -64-6715-600-978 انتخاب
7- اعتماد به نفس
کارن کاتافیاس ؛ مترجم:تینا حمیدی ؛ تصويرگر:رابرت‌دبلیو الی - هنوز - 80 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 300 نسخه - 35000 ريال - 6 -09-6047-600-978 انتخاب
8- درمان با بخشش
دیوید‌دابلیو شل ؛ مترجم:صنوبر رضاخانی ؛ تصويرگر:رابرت‌دبلیو الی - پری ماه - 80 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 300 نسخه - 35000 ريال - 4 -3-93096-600-978 انتخاب
9- جشن تولد
لیزا انگلهارت ؛ مترجم:صدف شجیعی ؛ تصويرگر:رابرت‌دبلیو الی - دومان - 80 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 3000 نسخه - 35000 ريال - 3 -03-7373-600-978 انتخاب
10- تنهایی‌درمانی
دانیل گریپو ؛ مترجم:مهدی سجودی‌مقدم ؛ تصويرگر:رابرت‌دبلیو الی - مهراندیش - 88 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1500 نسخه - 35000 ريال - 0 -66-6799-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8 

 
[فراموشی کلمه عبور]
[ثبت نام]