لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (0)
تالیف (11)
ترجمه (0)
تهران (10)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (9)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (11) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مفاهیم پایه‌ی ریاضی
نويسنده:اعظم‌سادات رشیدی ؛ نويسنده:مریم عضنفری ؛ نويسنده:مریم خودسیانی - سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، موسسه نشر شهر - 48 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 3000 نسخه - 60000 ریال - 7 -063-439-600-978 انتخاب
2- من پیش دبستانیم
شاعر:مهری جعفری ؛ تصويرگر:نگین نقیه - نقش نگین - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 2 -110-329-600-978 انتخاب
3- مفاهیم پایه‌ی مهارت‌های فردی
نويسنده:اعظم‌سادات رشیدی ؛ نويسنده:مریم عضنفری ؛ نويسنده:مریم خودسیانی - سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، موسسه نشر شهر - 54 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 3000 نسخه - 65000 ریال - 9 -069-439-600-978 انتخاب
4- مفاهیم پایه‌ی مهارت‌های حسی - شنیداری
نويسنده:اعظم‌سادات رشیدی ؛ نويسنده:مریم عضنفری ؛ نويسنده:مریم خودسیانی - سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، موسسه نشر شهر - 52 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 3000 نسخه - 65000 ریال - 5 -083-439-600-978 انتخاب
5- مفاهیم پایه‌ی علوم
نويسنده:اعظم‌سادات رشیدی ؛ نويسنده:مریم عضنفری ؛ نويسنده:مریم خودسیانی - سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، موسسه نشر شهر - 58 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 3000 نسخه - 60000 ریال - 8 -066-439-600-978 انتخاب
6- مفاهیم پایه‌ی مهارت‌های شهروندی
نويسنده:اعظم‌سادات رشیدی ؛ نويسنده:مریم عضنفری ؛ نويسنده:مریم خودسیانی - سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، موسسه نشر شهر - 128 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 3000 نسخه - 70000 ریال - 1 -081-439-600-978 انتخاب
7- مفاهیم پایه‌ی علوم
نويسنده:اعظم‌سادات رشیدی ؛ نويسنده:مریم عضنفری ؛ نويسنده:مریم خودسیانی - سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، موسسه نشر شهر - 32 صفحه - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 3000 نسخه - 60000 ریال - 5 -067-439-600-978 انتخاب
8- بی‌هیچ ترسی از جاذبه زمین
شاعر:مهری جعفری - آرویج - 34 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 4000 ریال - 2 -044-504-964 انتخاب
9- مجموعه تستهای آمار آزمون کارشناسی ارشد: مربوط به رشته‌های اقتصاد، مدیریت و حسابداری "همراه با ..."
نويسنده:وحید ناصحی‌فر ؛ نويسنده:محمد حقیقی ؛ نويسنده:حسن ورمرزیار - ترمه - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 3300 نسخه - 6000 ریال - انتخاب
10- مفاهیم پایه‌ی ریاضی
نويسنده:اعظم‌سادات رشیدی ؛ نويسنده:مریم عضنفری ؛ نويسنده:مریم خودسیانی - سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، موسسه نشر شهر - 46 صفحه - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 3000 نسخه - 60000 ریال - 4 -064-439-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2