ابزار وبمستر

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (9)
تاليف (11)
ترجمه (0)
تهران (11)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسي و آموزشي (0)
تعداد يافت شده (11) -
تعداد :   ركورد در یک صفحه
1- کلیدهای تربیتی کودکان: بررسی تکنیک‌های موثر در رشد اجتماعی، جسمانی، عاطفی، عقلانی
بهزاد شیخی‌پور ؛ ويراستار:آزیتا شیخی‌پورمطلق - سروش‌گستر - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 2000 نسخه - 60000 ريال - 8 -19-6369-600-978 انتخاب
2- کلیدهای تربیتی کودکان: بررسی تکنیک‌های موثر در رشد اجتماعی، جسمانی، عاطفی، عقلانی
بهزاد شیخی‌پور ؛ ويراستار:آزیتا شیخی‌پورمطلق - سروش‌گستر - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1393 - 2000 نسخه - 110000 ريال - 8 -19-6369-600-978 انتخاب
3- دانستنی‌های جنسی
بهزاد شیخی‌پور - سروش‌گستر - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 50000 ريال - 4 -04-6369-600-978 انتخاب
4- کلیدهای تربیتی کودکان: بررسی تکنیک‌های موثر در رشد اجتماعی، جسمانی، عاطفی، عقلانی
بهزاد شیخی‌پور - سروش‌گستر - 302 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1395 - 2000 نسخه - 150000 ريال - 8 -19-6369-600-978 انتخاب
5- کلیدهای تربیتی کودکان: بررسی تکنیک‌های موثر در رشد اجتماعی، جسمانی، عاطفی، عقلانی
بهزاد شیخی‌پور ؛ ويراستار:آزیتا شیخی‌پورمطلق - سروش‌گستر - 302 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1392 - 2000 نسخه - 100000 ريال - 8 -19-6369-600-978 انتخاب
6- کلیدهای تربیتی کودکان: بررسی تکنیک‌های موثر در رشد اجتماعی، جسمانی، عاطفی، عقلانی
بهزاد شیخی‌پور ؛ ويراستار:آزیتا شیخی‌پورمطلق - سروش‌گستر - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1391 - 2000 نسخه - 65000 ريال - 8 -19-6369-600-978 انتخاب
7- کلیدهای تربیتی کودکان: بررسی تکنیک‌های موثر در رشد اجتماعی، جسمانی، عاطفی، عقلانی
بهزاد شیخی‌پور ؛ ويراستار:آزیتا شیخی‌پورمطلق - سروش‌گستر - 302 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1392 - 2000 نسخه - 70000 ريال - 8 -19-6369-600-978 انتخاب
8- کلیدهای تربیتی کودکان: بررسی تکنیک‌های موثر در رشد اجتماعی، جسمانی، عاطفی، عقلانی
بهزاد شیخی‌پور - سروش‌گستر - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1396 - 2000 نسخه - 180000 ريال - 8 -19-6369-600-978 انتخاب
9- کلیدهای تربیتی کودکان: بررسی تکنیک‌های موثر در رشد اجتماعی، جسمانی، عاطفی، عقلانی
بهزاد شیخی‌پور ؛ ويراستار:آزیتا شیخی‌پورمطلق - سروش‌گستر - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 55000 ريال - 5 -8-92062-600-978 انتخاب
10- کلیدهای تربیتی کودکان: بررسی تکنیک‌های موثر در رشد اجتماعی، جسمانی، عاطفی، عقلانی
بهزاد شیخی‌پور ؛ ويراستار:آزیتا شیخی‌پورمطلق - سروش‌گستر - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 3000 نسخه - 6000 ريال - 5 -8-92062-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2 

 
[فراموشی کلمه عبور]
[ثبت نام]