لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (1)
تالیف (5)
ترجمه (0)
تهران (0)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نقش کراتین و ویتامین در ورزش: دروغ، واقعیت، توهم
نويسنده:امیر محتشمی ؛ نويسنده:کیوان آخوندنیا - دهسرا - 48 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 2 -170-197-964-978 انتخاب
2- دوپینگ: خوب، بد، زشت
نويسنده:امیر محتشمی ؛ نويسنده:حسین قوامی‌امین - دهسرا - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 1 -148-197-964-978 انتخاب
3- استقامت
نويسنده:امیر محتشمی ؛ نويسنده:امیر رنجی - دهسرا - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 4 -147-197-964-978 انتخاب
4- ماساژ
نويسنده:زهرا حجتی ؛ نويسنده:امیر محتشمی - دهسرا - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 1 -094-197-964-978 انتخاب
5- ماساژ
نويسنده:زهرا حجتی ؛ نويسنده:امیر محتشمی - دهسرا - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 160000 ریال - 1 -094-197-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1