لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (32)
تالیف (25)
ترجمه (19)
تهران (44)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (13)

تعداد یافت شده (44) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- 1001 رمز و راز مردشناسی
نويسنده:مجتبی جعفریه - دانش - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 2500 نسخه - 20000 ریال - 9 -48-6549-964 انتخاب
2- 1001 رمز و راز مردشناسی
نويسنده:مجتبی جعفریه - دانش - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 2500 نسخه - 12000 ریال - 9 -48-6549-964 انتخاب
3- آموزش شنا: تکنیکهای جدید
نويسنده:جین کتس ؛ مترجم:مجتبی جعفریه ؛ مترجم:فریده صادقی - موسسه انتشارات دانش - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 1 -41-6549-964 انتخاب
4- آموزش پرورش اندام توسط آرنولد
نويسنده:آرنولد شوارتسنگر ؛ مترجم:مجتبی جعفریه - موسسه انتشارات دانش - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1380 - 6000 نسخه - 9000 ریال - 0 -16-6549-964 انتخاب
5- دانستنیهای لازم جنسی و زناشوئی برای یک مرد و زن جوان
نويسنده:مجتبی جعفریه - موسسه انتشارات دانش - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1382 - 3500 نسخه - 15000 ریال - 5 -22-6549-964 انتخاب
6- تغذیه جنسی
تهيه و تنظيم:مجتبی جعفریه - موسسه انتشارات دانش - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1388 - 2500 نسخه - 17000 ریال - 3 -37-6549-964 انتخاب
7- آموزش پرورش اندام توسط آرنولد
نويسنده:آرنولد شوارتسنگر ؛ مترجم:مجتبی جعفریه - موسسه انتشارات دانش - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1385 - 2500 نسخه - 16000 ریال - 0 -16-6549-964 انتخاب
8- تغذیه جنسی
نويسنده:مجتبی جعفریه - موسسه انتشارات دانش - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 5300 نسخه - 6000 ریال - 3 -37-6549-964 انتخاب
9- دانستنیهای لازم جنسی و زناشوئی برای یک مرد و زن جوان
نويسنده:مجتبی جعفریه ؛ نويسنده:فریده صادقی - موسسه انتشارات دانش - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 5300 نسخه - 9500 ریال - 5 -22-6549-964 انتخاب
10- آموزش پرورش اندام توسط آرنولد
نويسنده:آرنولد شوارتسنگر ؛ مترجم:مجتبی جعفریه - موسسه انتشارات دانش - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1382 - 3500 نسخه - 12000 ریال - 0 -16-6549-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5