لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (1)
تالیف (6)
ترجمه (0)
تهران (5)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تحلیل حقوقی و اقتصادی از وثایق ملکی
نويسنده:مهدی ابراهیم‌زاده - قانون یار - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1100 نسخه - 280000 ریال - 6 -030-229-622-978 انتخاب
2- طراحی بنیادهای فرهنگی با رویکرد زمینه‌گرایی (مجموعه مقالات دانشجویان کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد واحد قزوین)
نويسنده:جمال‌الدین سهیلی ؛ نويسنده:سارا پاکدامن ؛ نويسنده:مهدی ابراهیم‌زاده - گوهر دانش - 128 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 200 نسخه - 290000 ریال - 1 -141-164-600-978 انتخاب
3- برنامه‌ریزی ساخت و نگهداری پل‌ها
نويسنده:حمید بهبهانی ؛ نويسنده:امیر امینی ؛ نويسنده:مهدی ابراهیم‌زاده - فرهوش - 156 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 125000 ریال - 9 -144-495-600-978 انتخاب
4- سفر خاک
نويسنده:مهدی ابراهیم‌زاده - نشر ثالث - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1100 نسخه - 22000 ریال - 9 -528-380-964-978 انتخاب
5- طراحی بنیادهای فرهنگی با رویکرد زمینه گرایی (مجموعه مقالات دانشجویان کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد واحد قزوین)
نويسنده:جمال‌الدین سهیلی ؛ نويسنده:سارا پاکدامن ؛ نويسنده:مهدی ابراهیم‌زاده - گوهر دانش - 128 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 200000 ریال - 1 -141-164-600-978 انتخاب
6- صعود به خویشتن
نويسنده:مهدی ابراهیم‌زاده - مدیر فلاح - 212 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 5000 نسخه - 40000 ریال - 1 -13-5879-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1