لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (13)
تالیف (0)
ترجمه (26)
تهران (25)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (26) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تناسب اندام شکم و پهلو
نويسنده:پاول کالینز ؛ مترجم:ابراهیم علی‌دوست‌قهفرخی ؛ ويراستار:ناصر فتوگرافی - ورزش - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1000 نسخه - 85000 ریال - 3 -80-5796-600-978 انتخاب
2- تمرین قدرتی برای مردان
نويسنده:پاول کالینز ؛ مترجم:مهری آزادی‌چگنی ؛ مترجم:آزاده کرمی‌نژاد - حتمی - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 6 -01-6904-600-978 انتخاب
3- اصول تمرینات کششی (تمرینات کششی و انعطاف‌پذیری برای ورزش، زندگی روازنه و پیشگیری از آسیب‌ها)
نويسنده:پاول کالینز ؛ مترجم:فرنوش فطروسی ؛ نويسنده:ماندانا سنگاری - بامداد کتاب ،نشر ورزش - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 0 -058-206-964-978 انتخاب
4- آمادگی جسمانی کاربردی: بهترین تناسب اندام را کسب کنید
نويسنده:پاول کالینز ؛ مترجم:محمد عسکری ؛ مترجم:مجتبی هادی‌پور - نشر ورزش - 134 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 9 -17-5796-600-978 انتخاب
5- تمرینات بدنسازی با توپ (استفاده آسان - راهنمایی برای بدنسازی دستورالعمل‌های گام به گام طرفداران و مبتدیان...
نويسنده:پاول کالینز ؛ مترجم:ماندانا سنگاری - بامداد کتاب ،ورزش - 140 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 1000 نسخه - 99000 ریال - 9 -055-206-964-978 انتخاب
6- آمادگی جسمانی کاربردی: بدنی آماده‌تر برای همیشه داشته باشید
نويسنده:پاول کالینز ؛ مترجم:افسانه پاکان ؛ مترجم:آذین بلند - آوای ظهور - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1100 نسخه - 45000 ریال - 1 -25-5896-600-978 انتخاب
7- سرعت در ورزش
نويسنده:پاول کالینز ؛ مترجم:نیکو خسروی ؛ مترجم:داود حومنیان‌شریف‌آبادی - عصر انتظار - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 2 -19-5751-600-978 انتخاب
8- اصول تمرینات کششی (تمرینات کششی و انعطاف‌پذیری برای ورزش، زندگی روازنه و پیشگیری از آسیب‌ها)
نويسنده:پاول کالینز ؛ مترجم:فرنوش فطروسی ؛ نويسنده:ماندانا سنگاری - بامداد کتاب ،نشر ورزش - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 1000 نسخه - 45000 ریال - 0 -058-206-964-978 انتخاب
9- تمرینات بدنسازی با توپ (استفاده آسان - راهنمایی برای بدنسازی دستورالعمل‌های گام به گام طرفداران و مبتدیان...
نويسنده:پاول کالینز ؛ مترجم:ماندانا سنگاری - بامداد کتاب ،نشر ورزش - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 9 -055-206-964-978 انتخاب
10- تناسب اندام شکم و پهلو
نويسنده:پاول کالینز ؛ مترجم:ابراهیم علی‌دوست‌قهفرخی ؛ ويراستار:ناصر فتوگرافی - ورزش،بامداد کتاب - 158 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 700 نسخه - 400000 ریال - 3 -80-5796-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3