لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (12)
تالیف (0)
ترجمه (25)
تهران (24)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (25) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تمرینات بدنسازی با توپ (استفاده آسان - راهنمایی برای بدنسازی دستورالعمل‌های گام به گام طرفداران و مبتدیان...
نويسنده:پاول کالینز ؛ مترجم:ماندانا سنگاری - بامداد کتاب - 140 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 1000 نسخه - 99000 ریال - 9 -055-206-964-978 انتخاب
2- کوه‌ها و دشت‌ها: ایران باستان و بین‌النهرین
نويسنده:پاول کالینز ؛ مترجم:عباس مقدم ؛ ويراستار:فرهاد طاهری - پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری - 204 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 200 نسخه - 200000 ریال - 8 -45-8412-600-978 انتخاب
3- تمرینات بدنسازی با توپ (استفاده آسان - راهنمایی برای بدنسازی دستورالعمل‌های گام به گام طرفداران و مبتدیان...
نويسنده:پاول کالینز ؛ مترجم:ماندانا سنگاری - بامداد کتاب ،ورزش - 140 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 1000 نسخه - 139000 ریال - 9 -055-206-964-978 انتخاب
4- تمرینات بدنسازی با توپ (استفاده آسان - راهنمایی برای بدنسازی دستورالعمل‌های گام به گام طرفداران و مبتدیان...
نويسنده:پاول کالینز ؛ مترجم:ماندانا سنگاری - بامداد کتاب ،نشر ورزش - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 9 -055-206-964-978 انتخاب
5- تمرینهای توانی
نويسنده:پاول کالینز ؛ مترجم:امیر رشیدلمیر ؛ مترجم:احمد ابراهیمی‌عطری - آستان قدس رضوی‌، شرکت به نشر - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 4 -1648-02-964-978 انتخاب
6- اصول تمرینات کششی (تمرینات کششی و انعطاف‌پذیری برای ورزش، زندگی روازنه و پیشگیری از آسیب‌ها)
نويسنده:پاول کالینز ؛ مترجم:فرنوش فطروسی ؛ نويسنده:ماندانا سنگاری - بامداد کتاب - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 1000 نسخه - 139000 ریال - 0 -058-206-964-978 انتخاب
7- تمرین‌های قدرتی برای زنان
نويسنده:پاول کالینز ؛ مترجم:فرزانه تقیان ؛ مترجم:طاهره صمدی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان - 170 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 45000 ریال - 3 -0605-10-964-978 انتخاب
8- تناسب اندام شکم و پهلو
نويسنده:پاول کالینز ؛ مترجم:ابراهیم علی‌دوست‌قهفرخی ؛ ويراستار:ناصر فتوگرافی - ورزش،بامداد کتاب - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 65000 ریال - 3 -80-5796-600-978 انتخاب
9- آمادگی جسمانی کاربردی: بدنی آماده‌تر برای همیشه داشته باشید
نويسنده:پاول کالینز ؛ مترجم:افسانه پاکان ؛ مترجم:آذین بلند - آوای ظهور - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1100 نسخه - 45000 ریال - 1 -25-5896-600-978 انتخاب
10- سرعت در ورزش
نويسنده:پاول کالینز ؛ مترجم:نیکو خسروی ؛ مترجم:داود حومنیان‌شریف‌آبادی - عصر انتظار - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 2 -19-5751-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3