لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (17)
تالیف (36)
ترجمه (0)
تهران (35)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (19)

تعداد یافت شده (36) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهنما و بانک سوالات امتحانی دانش خانواده ویژه دانشجویان دانشگاه پیام نور
نويسنده:بتول ضیایی‌موید ؛ نويسنده:نسیم عبدی ؛ ويراستار:نادره جلالی‌شیرازی - استادی - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 36000 ریال - 5 -157-546-964-978 انتخاب
2- راهنما و بانک سوالات امتحانی دانش خانواده ویژه دانشجویان دانشگاه پیام نور
نويسنده:بتول ضیایی‌موید ؛ نويسنده:نسیم عبدی ؛ ويراستار:نادره جلالی‌شیرازی - استادی - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 2000 نسخه - 36000 ریال - 5 -157-546-964-978 انتخاب
3- یادی از نام‌آوران
زيرنظر:محمدجواد ادبی ؛ زيرنظر:نادره جلالی‌شیرازی - انجمن آثار و مفاخر فرهنگی - 306 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 6 -231-528-964-978 انتخاب
4- تاریخ آل سلجوق در آناطولی
مصحح:نادره جلالی‌شیرازی - مرکز نشر میراث مکتوب، میراث مکتوب - 170 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1378 - 2000 نسخه - 7000 ریال - 6 -9-90733-964 انتخاب
5- یادی از بزرگان
به‌اهتمام:محمدرضا شرف ؛ به‌اهتمام:نادره جلالی‌شیرازی - انجمن آثار و مفاخر فرهنگی - 452 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1500 نسخه - 70000 ریال - 5 -212-528-964-978 انتخاب
6- نامه باستان (مجموعه مقالات)
نويسنده:محمدجواد مشکور ؛ به‌اهتمام:سیدسعید میرمحمدصادق ؛ به‌اهتمام:نادره جلالی‌شیرازی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 788 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1379 - 1500 نسخه - 38200 ریال - 6 -085-426-964 انتخاب
7- راهنما و بانک سوالات امتحانی تاریخ تحلیلی صدر اسلام بر اساس کتاب: حجت‌الاسلام دکتر علی‌اکبر حسنی ویژه‌ی دانشجویان ...
نويسنده:نادره جلالی‌شیرازی - استادی - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 2000 نسخه - 28000 ریال - 2 -046-546-964-978 انتخاب
8- سیاست بریتانیا در خلیج فارس (بررسی غائله شیخ خزعل)
به‌اهتمام:نادره جلالی‌شیرازی - وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات - 298 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 1000 نسخه - 12000 ریال - 3 -006-361-964 انتخاب
9- سرگذشت سلجوقیان [بازنویسی کتاب راحه‌الصدور و آیه السرور اثر محمدبن‌علی راوندی]
به‌اهتمام:نادره جلالی‌شیرازی - موسسه‌ فرهنگی ‌اهل ‌قلم - 120 صفحه - رقعی (مقوایی) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 6000 ریال - 9 -60-5568-964 انتخاب
10- تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره سلجوقیان (رشته تاریخ)
نويسنده:شهرام یوسفی‌فر ؛ ويراستار:نادره جلالی‌شیرازی ؛ ويراستار:محمدرضا نصیری - دانشگاه پیام نور - 260 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 10000 نسخه - 15000 ریال - 4 -438-387-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4