لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (2)
تالیف (7)
ترجمه (4)
تهران (10)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (11) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تغذیه در ورزشکاران
نويسنده:ویلیام‌دی. مک‌اردل ؛ نويسنده:فرانک‌آی. کاچ ؛ نويسنده:ویکتورال. کاچ - آییژ - 680 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1500 نسخه - 300000 ریال - 3 -433-970-964-978 انتخاب
2- فعالیت ورزشی رژیم غذایی و آترواسکلروز
نويسنده:آسیه عباسی‌دلویی ؛ نويسنده:احمد عبدی ؛ نويسنده:مژگان احمدی - سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 8 -915-102-600-978 انتخاب
3- طراحی تمرین برای گروه‌های ورزشی مختلف
نويسنده:کونو هوتن‌روت ؛ مترجم:محمدعلی آذربایجانی ؛ مترجم:سیدعلی حسینی - حتمی،شرکت جازیکا - 154 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 7 -01-5751-600-978 انتخاب
4- طراحی تمرین برای گروه‌های ورزشی مختلف
نويسنده:کونو هوتن‌روت ؛ مترجم:محمدعلی آذربایجانی ؛ مترجم:سیدعلی حسینی - عصر انتظار - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 38000 ریال - 7 -01-5751-600-978 انتخاب
5- اصول و مبانی تمرین و آمادگی جسمانی دوچرخه‌سواری
نويسنده:ادگار شمعونیان ؛ نويسنده:محمدعلی آذربایجانی - مجمع - 202 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 200 نسخه - 290000 ریال - 5 -19-6625-600-978 انتخاب
6- طراحی تمرینات قدرتی
نويسنده:پاول کالینز ؛ مترجم:سیدعلی حسینی ؛ مترجم:اعظم نخعی‌نیازی - نشر علوم ورزشی،حتمی - 194 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 3 -6-92732-600-978 انتخاب
7- آمادگی جسمانی وابسته به سلامتی: ظرفیت‌های مورد نیاز، سنجش، مقیاس‌بندی، و عوامل موثر در ارتقای آن‌ها
نويسنده:فریده کیخسروی ؛ نويسنده:سیدعلی حسینی ؛ نويسنده:مهدی نورا - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 100000 ریال - 5 -0924-10-964-978 انتخاب
8- روش‌های پژوهش تجربی در علوم ورزشی
نويسنده:فرشاد تجاری ؛ نويسنده:محمدعلی آذربایجانی ؛ نويسنده:فواد فیض‌الهی - حتمی،شرکت جازیکا - 124 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 7 -040-355-600-978 انتخاب
9- اصول و سازگاری عملکرد ورزشی در محیط‌های گرم
نويسنده:سجاد ارشدی ؛ نويسنده:سیدجواد میرغنی ؛ نويسنده:احمد مزیدی - حتمی - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 9 -65-5751-600-978 انتخاب
10- رویکردهای سلولی و مولکولی به فعالیت بدنی
نويسنده:محمدعلی آذربایجانی - سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - 288 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 160000 ریال - 7 -660-102-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2