لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (1)
تالیف (1)
ترجمه (3)
تهران (3)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- طراحی تمرین برای گروه‌های ورزشی مختلف
نويسنده:کونو هوتن‌روت ؛ مترجم:محمدعلی آذربایجانی ؛ مترجم:سیدعلی حسینی - حتمی،شرکت جازیکا - 154 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 7 -01-5751-600-978 انتخاب
2- طراحی تمرینات قدرتی
نويسنده:پاول کالینز ؛ مترجم:سیدعلی حسینی ؛ مترجم:اعظم نخعی‌نیازی - نشر علوم ورزشی،حتمی - 194 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 3 -6-92732-600-978 انتخاب
3- طراحی تمرین برای گروه‌های ورزشی مختلف
نويسنده:کونو هوتن‌روت ؛ مترجم:محمدعلی آذربایجانی ؛ مترجم:سیدعلی حسینی - عصر انتظار - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 38000 ریال - 7 -01-5751-600-978 انتخاب
4- آمادگی جسمانی وابسته به سلامتی: ظرفیت‌های مورد نیاز، سنجش، مقیاس‌بندی، و عوامل موثر در ارتقای آن‌ها
نويسنده:فریده کیخسروی ؛ نويسنده:سیدعلی حسینی ؛ نويسنده:مهدی نورا - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 100000 ریال - 5 -0924-10-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1