ابزار وبمستر

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (11)
تاليف (0)
ترجمه (18)
تهران (18)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (14)
كمك درسي و آموزشي (0)
تعداد يافت شده (18) -
تعداد :   ركورد در یک صفحه
1- 99 راه برای اینکه بچه‌ها را عاشق خواندن کنیم
ماری لئونارد ؛ مترجم:راضیه زینلی - شاپیکان - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1000 نسخه - 45000 ريال - 3 -7-91756-600-978 انتخاب
2- باله‌ای زیر نیم‌باله است
مو اهارا ؛ مترجم:الهام فیاضی ؛ ويراستار:راضیه زینلی - پرتقال - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ريال - 6 -00-8675-600-978 انتخاب
3- 99 راه برای اینکه بچه‌ها را عاشق خواندن کنیم
ماری لئونارد ؛ مترجم:راضیه زینلی - شاپیکان - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 1000 نسخه - 45000 ريال - 3 -7-91756-600-978 انتخاب
4- ماموریت فوق سری در آکواریوم
مو اوهارا ؛ مترجم:نیلوفر امن‌زاده ؛ ويراستار:راضیه زینلی - پرتقال - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ريال - 3 -01-8675-600-978 انتخاب
5- باله‌های خشم
مو اهارا ؛ مترجم:الهام فیاضی ؛ ويراستار:راضیه زینلی - پرتقال - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ريال - 8 -78-8111-600-978 انتخاب
6- 99 راه برای اینکه بچه‌ها را عاشق خواندن کنیم
ماری لئونارد ؛ مترجم:راضیه زینلی - شاپیکان - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 27000 ريال - 3 -7-91756-600-978 انتخاب
7- باله‌ای زیر نیم‌باله است
مو اهارا ؛ مترجم:الهام فیاضی ؛ ويراستار:راضیه زینلی - پرتقال - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ريال - 6 -00-8675-600-978 انتخاب
8- باله‌های خشم
مو اهارا ؛ مترجم:الهام فیاضی ؛ ويراستار:راضیه زینلی - پرتقال - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1500 نسخه - 150000 ريال - 8 -78-8111-600-978 انتخاب
9- ماهی خیکی ژوراسیکی
مو اهارا ؛ مترجم:الهام فیاضی ؛ ويراستار:راضیه زینلی - پرتقال - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ريال - 0 -02-8675-600-978 انتخاب
10- باله‌ای زیر نیم‌باله است
مو اهارا ؛ مترجم:الهام فیاضی ؛ ويراستار:راضیه زینلی - پرتقال - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ريال - 6 -00-8675-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2 

 
[فراموشی کلمه عبور]
[ثبت نام]