لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(309)
چاپ مجدد (286)
تالیف (575)
ترجمه (20)
تهران (592)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (557)
كمك درسی و آموزشی (10)

تعداد یافت شده (595) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مرد بهاری: رمان نوجوانان
نويسنده:داود امیریان ؛ نقاش:فرهاد جمشیدی - مدرسه - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 نسخه - 7300 ریال - 1 -033-385-964 انتخاب
2- تشنگی
نويسنده:پرویز امینی ؛ تصويرگر:فرهاد جمشیدی ؛ خطاط:مسعود نجابتی - وزیر - 12 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 1 -59-2624-964-978 انتخاب
3- ماهیگیر و دیو
نويسنده:حسین فتاحی ؛ تصويرگر:فرهاد جمشیدی - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 1100 نسخه - 25000 ریال - 7 -160-251-600-978 انتخاب
4- قصه‌های قرآن: هابیل و قابیل
نويسنده:سهراب همراه ؛ نقاش:اکبر افشار ؛ نقاش:فرهاد جمشیدی - نشر همکلاسی - 12 صفحه - (در12جلد ) - جلد 11 - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 10000 نسخه - 3500 ریال - 3 -54-5994-964 انتخاب
5- بچه شیر و آدمیزاد
نويسنده:حسین فتاحی ؛ تصويرگر:فرهاد جمشیدی - قدیانی - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2200 نسخه - 10000 ریال - 9 -166-251-600-978 انتخاب
6- جوان ابله
نويسنده:پرویز امینی ؛ تصويرگر:فرهاد جمشیدی - وزیر،کمیسیون ملی یونسکو در ایران - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 5000 نسخه - 65000 ریال - 9 -45-7508-600-978 انتخاب
7- مار در دهان مرد خفته
نويسنده:پرویز امینی ؛ تصويرگر:فرهاد جمشیدی - وزیر،کمیسیون ملی یونسکو در ایران - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 5000 نسخه - 65000 ریال - 2 -31-7508-600-978 انتخاب
8- از گرافیت تا مداد
نويسنده:پروانه طاهری ؛ نويسنده:حسین حبیبی ؛ گرافيست:صحرا مولایی - دادجو - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 5 -39-5644-600-978 انتخاب
9- غذای بهشتی
نويسنده:حسین فتاحی ؛ ويراستار:حمید گروگان ؛ گرافيست:رضا دلیرسولا - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - 100 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1650 نسخه - 40000 ریال - 1 -779-251-600-978 انتخاب
10- شیطان
نويسنده:پرویز امینی ؛ گرافيست:صادق امیری ؛ تصويرگر:فرهاد جمشیدی - وزیر - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 5000 نسخه - 45000 ریال - 2 -60-7508-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 60