لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(42)
چاپ مجدد (15)
تالیف (54)
ترجمه (3)
تهران (1)
شهرستان (56)
كودك و نوجوان (7)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (57) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مشق نور (دفتر کمک‌آموزشی حافظان قرآن کریم): سوره‌های ذاریات تا حدید
تدوين:حمیدرضا احمدپور ؛ تهيه و تنظيم: موسسه فرهنگی قرآن و عترت نورالثقلین - آیه نور - 10 صفحه - (در24جلد ) - جلد 21 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 5 -21-8114-600-978 انتخاب
2- مشق نور (دفتر کمک‌آموزشی حافظان قرآن کریم): سوره‌ی مائده
تدوين:حمیدرضا احمدپور ؛ تهيه و تنظيم: موسسه فرهنگی قرآن و عترت نورالثقلین - آیه نور - 72 صفحه - (در24جلد ) - جلد 5 - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 5 -05-8114-600-978 انتخاب
3- هر روز با قرآن: یک دوره تفسیر ساختاری قرآن کریم در 365 دفتر، سوره بقره آیات 286 - 282 : تامین امنیت سرمایه‌گذاری اقتصادی - ویژگی‌های ایمان‌آورندگان به
نويسنده:محمد خامه‌گر ؛ تهيه و تنظيم: موسسه فرهنگی قرآن و عترت نورالثقلین - نشرا - 36 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 10000 نسخه - 5700 ریال - 9 -55-5985-600-978 انتخاب
4- درست‌خوانی و زیباخوانی قرآن با رسم‌الخط کم‌علامت به همراه جزء سی‌ام و چهل درس تربیتی: ویژه‌ی دبستان
نويسنده:علی قاسمی ؛ تهيه و تنظيم: موسسه فرهنگی قرآن و عترت نورالثقلین ؛ ويراستار:ابوالفضل صبرعلیلو - آیه نور - 120 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 3000 نسخه - 150000 ریال - 4 -31-8114-600-978 انتخاب
5- مشق نور (دفتر کمک‌آموزشی حافظان قرآن کریم): سوره‌های مجادله تا تحریم
تدوين:حمیدرضا احمدپور ؛ تهيه و تنظيم: موسسه فرهنگی قرآن و عترت نورالثقلین - آیه نور - 10 صفحه - (در24جلد ) - جلد 22 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 2 -22-8114-600-978 انتخاب
6- مشق نور (دفتر کمک‌آموزشی حافظان قرآن کریم): سوره‌ی انعام
تدوين:حمیدرضا احمدپور ؛ تهيه و تنظيم: موسسه فرهنگی قرآن و عترت نورالثقلین - آیه نور - 60 صفحه - (در24جلد ) - جلد 6 - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 2 -06-8114-600-978 انتخاب
7- مجموعه کامل ساختار سوره‌های قرآن کریم
تدوين:محمد خامه‌گر ؛ تهيه كننده: موسسه فرهنگی قرآن و عترت نورالثقلین - آیه نور - 132 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 2000 نسخه - 450000 ریال - 8 -33-8114-600-978 انتخاب
8- درست‌خوانی و زیباخوانی قرآن با رسم‌الخط کم‌علامت به همراه جزء سی‌ام و چهل درس تربیتی: ویژه‌ی دبستان
نويسنده:علی قاسمی ؛ تهيه و تنظيم: موسسه فرهنگی قرآن و عترت نورالثقلین ؛ ويراستار:ابوالفضل صبرعلیلو - آیه نور - 128 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 3000 نسخه - 150000 ریال - 1 -32-8114-600-978 انتخاب
9- مشق نور (دفتر کمک‌آموزشی حافظان قرآن کریم): سوره‌های احقاف، محمد، فتح، حجرات، ق
تدوين:حمیدرضا احمدپور ؛ تهيه و تنظيم: موسسه فرهنگی قرآن و عترت نورالثقلین - آیه نور - 10 صفحه - (در24جلد ) - جلد 20 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 8 -20-8114-600-978 انتخاب
10- مشق نور (دفتر کمک‌آموزشی حافظان قرآن کریم): سوره‌ی نساء
تدوين:حمیدرضا احمدپور ؛ تهيه و تنظيم: موسسه فرهنگی قرآن و عترت نورالثقلین - آیه نور - 72 صفحه - (در24جلد ) - جلد 4 - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 8 -04-8114-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6