لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (1)
تالیف (3)
ترجمه (1)
تهران (4)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جمال صورت و معنی: گفتارهایی در باب مفاهیم پایه شهر و معماری ایرانی
نويسنده:غلامرضا میثاقیان - آرمان شهر - 220 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 175000 ریال - 7 -12-6248-600-978 انتخاب
2- مجموعه کامل استانداردهای طراحی شهری
ويراستار:دونالد واتسون ؛ ويراستار:آلن‌ج. پلاتوس ؛ ويراستار:رابرت‌جی شیبلی - مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری - 868 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 200000 ریال - 9 -3-90182-600-978 انتخاب
3- در جستجوی هویت شهری تبریز
نويسنده:سیدمهدی مجابی ؛ نويسنده:جواد بهمنش‌راد ؛ زيرنظر:میرمحمد غراوی - مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری - 446 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 4 -07-5392-600-978 انتخاب
4- جمال صورت و معنی: گفتارهایی در باب مفاهیم پایه شهر و معماری ایرانی
نويسنده:غلامرضا میثاقیان - آرمان شهر - 220 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 78000 ریال - 7 -12-6248-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1