لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (0)
تالیف (5)
ترجمه (0)
تهران (0)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گزارش اقتصادی استان ایلام در سال 1389
تهيه كننده:زهرا یاری ؛ تهيه كننده:علی آخی‌زاد ؛ تهيه كننده:مسعود حیدری‌زادی - جوهر حیات - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 500 نسخه - 4 -05-6355-600-978 انتخاب
2- گزارش اقتصادی استان ایلام: نماگرهای مالی - اقتصادی استان ایلام در سال 1390
نويسنده:علی آخی‌زاد ؛ نويسنده:مجتبی قیصربیگی ؛ نويسنده:مریم امامی - آوای فدک - 82 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 6 -1-91812-600-978 انتخاب
3- بانک اطلاعات اقتصادی و اجتماعی استان ایلام طی سال‌های 88 - 1382
تهيه كننده:مسعود حیدری‌زادی ؛ تهيه كننده:علی آخی‌زاد ؛ تهيه كننده:زهرا یاری - جوهر حیات - 72 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 500 نسخه - 5 -08-6355-600-978 انتخاب
4- گزارش اقتصادی استان مازندران در سال 1394
تهيه كننده:زهرا یاری ؛ تهيه كننده:علی آخی‌زاد ؛ تهيه كننده:مسعود حیدری‌زادی - اکسیر قلم - 202 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 300 نسخه - 2 -64-7603-600-978 انتخاب
5- راهنمای سرمایه‌گذاری استان ایلام
گردآورنده:علی آخی‌زاده ؛ گردآورنده:مسعود حیدری‌زادی - جوهر حیات - 164 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 500 نسخه - 0 -16-6355-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1