لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (3)
تالیف (6)
ترجمه (2)
تهران (8)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هوش محاسباتی
نويسنده:محمدرضا حسنی‌آهنگر ؛ ويراستار:سیدمحمدباقر موسوی ؛ ويراستار:حمیدرضا صادقی - دانشگاه جامع امام حسین (ع) موسسه چاپ و انتشارات - 700 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 200 نسخه - 1250000 ریال - 2 -868-452-964-978 انتخاب
2- هوش محاسباتی
نويسنده:محمدرضا حسنی‌آهنگر ؛ ويراستار:سیدمحمدباقر موسوی ؛ ويراستار:حمیدرضا صادقی - دانشگاه جامع امام حسین (ع) موسسه چاپ و انتشارات - 688 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1399 - 500 نسخه - 1250000 ریال - 2 -868-452-964-978 انتخاب
3- اصول و مبانی هوش مصنوعی به همراه: فصولی درباره هوش نمادین و هوش محاسباتی
نويسنده:محمدرضا حسنی‌آهنگر ؛ نويسنده:محمدرضا کنگاوری - دانشگاه جامع امام حسین (ع) موسسه چاپ و انتشارات - 386 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 4 -273-452-964-978 انتخاب
4- انقلاب کبیر اسلامی و بازتاب آن بر روابط بین‌الملل
نويسنده:عباس اسلامی‌فارسانی ؛ نويسنده:حسین اکبری ؛ نويسنده:محمدعلی برزنونی - دانشگاه جامع امام حسین (ع) موسسه چاپ و انتشارات - 606 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 200 نسخه - 500000 ریال - 1 -539-452-964-978 انتخاب
5- بیداری اسلامی: نظریه‌ها، الگوهای تحلیلی و تجربیات عملی
نويسنده:اکبر محمدعلی‌زاده ؛ مقدمه:محمدرضا حسنی‌آهنگر ؛ ويراستار:مهدی بزرگ‌زاده - دانشگاه جامع امام حسین (ع) موسسه چاپ و انتشارات - 308 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 280000 ریال - 8 -671-452-964-978 انتخاب
6- تاسیسات الکتریکی
نويسنده:علیرضا رضائی ؛ نويسنده:محمدرضا حسنی‌آهنگر - چرتکه - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 600 نسخه - 50000 ریال - 6 -80-6463-964-978 انتخاب
7- رمزنگاری و امنیت شبکه مبانی و راهکارها
نويسنده:ویلیام استالینگز ؛ مترجم:محمدرضا حسنی‌آهنگر ؛ مترجم:سیدمحمدرضا اسماعیلی‌طبا - دانشگاه جامع امام حسین (ع) موسسه چاپ و انتشارات - 660 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 200 نسخه - 1200000 ریال - 5 -656-452-964-978 انتخاب
8- رمزنگاری و امنیت شبکه مبانی و راهکارها
نويسنده:ویلیام استالینگز ؛ مترجم:محمدرضا حسنی‌آهنگر ؛ مترجم:سیدمحمدرضا اسماعیلی‌طبا - دانشگاه جامع امام حسین (ع) موسسه چاپ و انتشارات - 660 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 200 نسخه - 800000 ریال - 5 -656-452-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1