لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (0)
تالیف (0)
ترجمه (3)
تهران (3)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خانه عروسک
نويسنده:هنریک ایبسن ؛ مترجم:ناهید‌سیده تفرشی‌خامنه - دالیا - 130 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1100 نسخه - 65000 ریال - 5 -0-94718-600-978 انتخاب
2- او چگونه با خودش حرف می‌زد، انگار شعری از حفظ می‌خواند
نويسنده:هاروکی موراکامی ؛ مترجم:ناهید‌سیده تفرشی‌خامنه - وانیا - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1100 نسخه - 38000 ریال - 1 -6-91836-600-978 انتخاب
3- خانه عروسک
نويسنده:هنریک ایبسن ؛ مترجم:ناهید‌سیده تفرشی‌خامنه - عالی‌تبار - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 80000 ریال - 6 -3-94206-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1