لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (2)
تالیف (0)
ترجمه (3)
تهران (3)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مقدمه‌ای بر روانشناسی یونگ
نويسنده:فریدا فوردهام ؛ مترجم:مسعود میربهاء - جامی - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 800 نسخه - 95000 ریال - 5 -72-2575-964-978 انتخاب
2- مقدمه‌ای بر روانشناسی یونگ
نويسنده:فریدا فوردهام ؛ مترجم:مسعود میربهاء - جامی - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1100 نسخه - 42000 ریال - 5 -72-2575-964-978 انتخاب
3- مقدمه‌ای بر روانشناسی یونگ
نويسنده:فریدا فوردهام ؛ مترجم:مسعود میربهاء - جامی - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 200 نسخه - 200000 ریال - 5 -72-2575-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1