لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (0)
تالیف (0)
ترجمه (4)
تهران (4)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- وقتی عشق برای همیشه است
نويسنده:هلن اکسلی ؛ مترجم:الهام عباس‌آبادی - اندیشه عصر - 60 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 4 -98-5187-600-978 انتخاب
2- ارزش صداقت
نويسنده:هلن اکسلی ؛ مترجم:الهام عباس‌آبادی - اندیشه عصر - 68 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 28000 ریال - 0 -96-5187-600-978 انتخاب
3- معنای واقعی موفقیت
نويسنده:هلن اکسلی ؛ مترجم:الهام عباس‌آبادی - اندیشه عصر - 60 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 28000 ریال - 7 -97-5187-600-978 انتخاب
4- به شوهر بسیار استثنایی‌ام
نويسنده:هلن اکسلی ؛ مترجم:الهام عباس‌آبادی - اندیشه عصر - 26 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 7 -68-5187-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1