لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (1)
تالیف (8)
ترجمه (1)
تهران (9)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مکانیک سیالات پیشرفته: جریان سیال لزج
نويسنده:بهار فیروزآبادی ؛ ويراستار:اشرف سراج - دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی - 388 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 250 نسخه - 300000 ریال - 0 -195-208-964-978 انتخاب
2- حاکمیت فناوری اطلاعات و چارچوب کوبیت
نويسنده:محمدرضا تقوا ؛ نويسنده:مسعود ظهرابی ؛ ويراستار:اشرف سراج - دانشگاه علامه طباطبایی - 242 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 150000 ریال - 9 -268-217-964-978 انتخاب
3- مدل مدیریت تاب‌آوری CERT: مدلی کامل برای مدیریت عملیاتی تاب‌آوری
نويسنده:ریچارد‌ای. کرالی ؛ نويسنده:جولیا‌اچ. آلن ؛ نويسنده:دیوید‌وارن وایت - دانشگاه علامه طباطبایی - 712 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 500000 ریال - 4 -317-217-964-978 انتخاب
4- واژه‌نامه و فرهنگ امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا)
ويراستار:علی کافی ؛ ويراستار:اشرف سراج - دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی - 234 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 9 -035-208-964-978 انتخاب
5- برنامه‌ریزی خطی: مدل‌سازی و روش‌های حل
نويسنده:کورش عشقی ؛ نويسنده:سیدفرید فامیل‌فرنیا ؛ ويراستار:اشرف سراج - دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی - 598 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 200 نسخه - 750000 ریال - 9 -204-208-964-978 انتخاب
6- واژه‌نامه و فرهنگ امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا)
نويسنده: گروه واژه‌گزینی انجمن رمز ایران ؛ ويراستار:علی کافی ؛ ويراستار:اشرف سراج - دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی - 326 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 2 -120-208-964-978 انتخاب
7- دینامیک شارهای حرارتی
نويسنده:بیژن فرهانیه ؛ ويراستار:اشرف سراج - دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی - 600 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 0 -054-208-964-978 انتخاب
8- برنامه‌ریزی خطی: مدل‌سازی و روش‌های حل
نويسنده:کورش عشقی ؛ نويسنده:سیدفرید فامیل‌فرنیا ؛ ويراستار:اشرف سراج - دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی - 600 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 450000 ریال - 9 -204-208-964-978 انتخاب
9- مقدمه‌ای بر ترمودینامیک مهندسی
نويسنده:سیامک کاظم‌زاده‌حنانی ؛ نويسنده:مهدی کارزارجدی ؛ ويراستار:اشرف سراج - دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 65000 ریال - 8 -058-208-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1