لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(23)
چاپ مجدد (4)
تالیف (11)
ترجمه (16)
تهران (26)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (27) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- الگوی جهانی پرداخت مستمری
مترجم:داود حاتمی ؛ مترجم:حسین مشیری‌تبریزی - موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی - 116 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 500 نسخه - 30000 ریال - 4 -45-6923-964-978 انتخاب
2- تعزیه: آیین و نمایش در ایران
نويسنده:پیتر چلکوفسکی ؛ مترجم:داود حاتمی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 386 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 500 نسخه - 40500 ریال - 3 -974-459-964-978 انتخاب
3- نظامهای بازنشستگی در خاورمیانه و شمال آفریقا
نويسنده:دیوید ربالینو ؛ مترجم:علی ماهر ؛ مترجم:حسین مشیری‌تبریزی - موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی - 228 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 500 نسخه - 5 -48-6923-964-978 انتخاب
4- تعزیه: آیین و نمایش در ایران
نويسنده:پیتر چلکوفسکی ؛ مترجم:داود حاتمی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 376 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1000 نسخه - 23000 ریال - 8 -974-459-964 انتخاب
5- نظریه‌های ناسیونالیسم
نويسنده:اوموت اوزکریملی ؛ مترجم:محمدعلی قاسمی ؛ ويراستار:داود حاتمی - موسسه مطالعات ملی،تمدن ایرانی - 298 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 964-93165-4-X انتخاب
6- اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور (بخش دولتی - سال 1382)
تهيه و تنظيم:مینو غیاثی ؛ ويراستار:داود حاتمی - فرهنگ دهخدا - 66 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 7 -29-7853-964 انتخاب
7- تقویت عضلات (بدنسازی علمی، مبتدی تا حرفه‌ای)
نويسنده:ایان کینگ ؛ نويسنده:لو شولر ؛ مترجم:حمید زعیم‌کهن - موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده،نشر طبیب - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 1000 نسخه - 84500 ریال - 2 -158-420-964 انتخاب
8- اطلس ملی ایران "آموزش عمومی"
نويسنده:مهرداد راهداری ؛ نويسنده:سیدجواد محسنی‌نیا ؛ ويراستار:داود حاتمی - سازمان نقشه‌برداری کشور - 68 صفحه - جلد 7 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 1000 نسخه - 0 -7-91722-964 انتخاب
9- میان‌رشتگی
نويسنده:جو موران ؛ مترجم:داود حاتمی - پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - 258 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1200 نسخه - 32000 ریال - 8 -58-2738-964-978 انتخاب
10- اطلس ملی ایران "جمعیت"
تهيه و تنظيم:محمد مدد ؛ تهيه و تنظيم:بهداد غضنفری ؛ تهيه و تنظيم:سیدحسن شمس - سازمان نقشه‌برداری کشور - 60 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 1000 نسخه - 1 -1-91722-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3