لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(23)
چاپ مجدد (12)
تالیف (35)
ترجمه (0)
تهران (31)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (35) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زمینه‌گرایی در معماری: مجموعه مقالات دانشجویان کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین ...
نويسنده:جمال‌الدین سهیلی ؛ نويسنده:زهرا بحرالعلومی ؛ نويسنده:آزاده پیشدادیان - گوهر دانش - 180 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 200 نسخه - 160000 ریال - 1 -068-164-600-978 انتخاب
2- طراحی اقامتگاه‌های کوهستانی با رویکرد توسعه پایدار (مجموعه مقالات دانشجویان کارشناسی ارشد معماری دانشگاه علامه دهخدا قزوین)
ويراستار:جمال‌الدین سهیلی ؛ نويسنده:اعظم الیاسی ؛ نويسنده:سامره رجبی - گوهر دانش - 146 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 190000 ریال - 3 -121-164-600-978 انتخاب
3- یادمان مشاهیر در طراحی منظر با رویکرد پایداری اجتماعی
نويسنده:جمال‌الدین سهیلی ؛ نويسنده:مرضیه آرام ؛ نويسنده:مهدی آطاهریان - گوهر دانش - 168 صفحه - رحلی کوچک (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 240000 ریال - 6 -133-164-600-978 انتخاب
4- مروری بر تجربیات جهانی توسعه میان افزا در معماری (مجموعه مقالات دانشجویان کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین)
نويسنده:جمال‌الدین سهیلی ؛ نويسنده:امیرحسین ابوترابی ؛ نويسنده:مریم بادی - گوهر دانش - 142 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 210000 ریال - 8 -139-164-600-978 انتخاب
5- تحلیلی بر مفهوم پایداری اجتماعی در فضاهای فرهنگی ایران معاصر ...
نويسنده:نازنین اسلامی ؛ نويسنده:رعنا ایازی ؛ نويسنده:سارا حسینی - گوهر دانش - 152 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 200 نسخه - 330000 ریال - 4 -137-164-600-978 انتخاب
6- مروری بر تجربیات جهانی طراحی پارک‌ هنر: مجموعه مقالات دانشجویان کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
نويسنده:جمال‌الدین سهیلی ؛ نويسنده:منیژه اکبرشاهی ؛ نويسنده:حمیدرضا داریوش - گوهر دانش - 184 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 220000 ریال - 0 -122-164-600-978 انتخاب
7- مروری بر معماری پست مدرن در فضاهای فرهنگی کشورهای اسلامی: مجموعه مقالات دانشجویان کارشناسی ارشد معماری دانشگاه البرز قزوین
نويسنده:جمال‌الدین سهیلی ؛ نويسنده:ریحانه ابراهیمی ؛ نويسنده:پیمان دهرویه - گوهر دانش - 96 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 200 نسخه - 220000 ریال - 6 -120-164-600-978 انتخاب
8- مروری بر معماری پست مدرن در فضاهای فرهنگی کشورهای اسلامی: مجموعه مقالات دانشجویان کارشناسی ارشد معماری دانشگاه البرز قزوین
نويسنده:جمال‌الدین سهیلی ؛ نويسنده:ریحانه ابراهیمی ؛ نويسنده:پیمان دهرویه - گوهر دانش - 92 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 140000 ریال - 6 -120-164-600-978 انتخاب
9- تحلیلی بر مفهوم پایداری اجتماعی در فضاهای فرهنگی ایران معاصر ...
نويسنده:نازنین اسلامی ؛ نويسنده:رعنا ایازی ؛ نويسنده:سارا حسینی - گوهر دانش - 148 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 240000 ریال - 4 -137-164-600-978 انتخاب
10- طراحی بنیادهای فرهنگی با رویکرد زمینه گرایی (مجموعه مقالات دانشجویان کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد واحد قزوین)
نويسنده:جمال‌الدین سهیلی ؛ نويسنده:سارا پاکدامن ؛ نويسنده:مهدی ابراهیم‌زاده - گوهر دانش - 128 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 200 نسخه - 290000 ریال - 1 -141-164-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4