لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (1)
تالیف (0)
ترجمه (7)
تهران (7)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جان سخت و کم‌شانس
نويسنده:بنانا یوشیموتو ؛ مترجم:شادی رستمی‌انجوانی - به پویش - 108 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 8 -1-95757-600-978 انتخاب
2- سرسخت و کم‌بخت
نويسنده:بنانا یوشیموتو ؛ مترجم:البرز قریب - حرفه نویسنده - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1100 نسخه - 55000 ریال - 7 -00-6445-600-978 انتخاب
3- سرسخت و کم‌بخت
نويسنده:بنانا یوشیموتو ؛ مترجم:البرز قریب - حرفه نویسنده - 126 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 1100 نسخه - 100000 ریال - 7 -00-6445-600-978 انتخاب
4- خداحافظ تسوگومی
نويسنده:بنانا یوشیموتو ؛ مترجم:زهرا نی‌چین - نفیر - 172 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 140000 ریال - 0 -8-96416-600-978 انتخاب
5- مارپیچ
نويسنده:بنانا یوشیموتو ؛ نويسنده:آلبرتو موراویا ؛ نويسنده:جان چیور - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 196 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 1 -881-121-600-978 انتخاب
6- دریاچه
نويسنده:بنانا یوشیموتو ؛ مترجم:مژگان رنجبر - کتاب کوله‌پشتی - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 110000 ریال - 2 -96-7642-600-978 انتخاب
7- آشپزخانه
نويسنده:بنانا یوشیموتو ؛ مترجم:جواد ذوالفقاری - موسسه فرهنگی هنری نوروز هنر - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1400 نسخه - 16000 ریال - 3 -25-7109-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1