لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(41)
چاپ مجدد (39)
تالیف (80)
ترجمه (0)
تهران (34)
شهرستان (46)
كودك و نوجوان (9)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (80) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تمثیلات
نويسنده:محمدصادق حائری‌شیرازی - شفق - 166 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 4000 نسخه - 1250 ریال - انتخاب
2- مثل‌ها و پندها
نويسنده:محمدصادق حائری‌شیرازی - پیام آزادی - 96 صفحه - (در8جلد ) - جلد 6 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 6600 نسخه - 1500 ریال - 7 -146-302-964 انتخاب
3- مربی و تربیت
نويسنده:محمدصادق حائری‌شیرازی - نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معارف - 276 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 3000 نسخه - 300000 ریال - 7 -609-531-964-978 انتخاب
4- با علی در صحرا: شرح دو حکمت از نهج‌البلاغه
نويسنده:محمدصادق حائری‌شیرازی - نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معارف - 192 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1399 - 2000 نسخه - 250000 ریال - 5 -017-441-600-978 انتخاب
5- آگاهی و گواهی: ترجمه و شرح انتقادی رساله تصور و تصدیق صدرالمتالهین شیرازی
نويسنده:محمدصادق حائری‌شیرازی - موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 2000 نسخه - 8000 ریال - 1 -5-94459-964 انتخاب
6- رمز دوام پیوند ازدواج آسمانی دو انسان
نويسنده:محمدصادق حائری‌شیرازی - پیام آزادی - 32 صفحه - رقعی (مقوایی) - چاپ 3 سال 1375 - 11000 نسخه - 750 ریال - 964-302-136-X انتخاب
7- مثل‌ها و پندها
نويسنده:محمدصادق حائری‌شیرازی - پیام محراب - 96 صفحه - جلد 6 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 2 -160-181-964-978 انتخاب
8- تحجرگرایی
نويسنده:محمدصادق حائری‌شیرازی ؛ ويراستار:سجاد محمدی ؛ ويراستار:راضیه حقیقت - دفتر نشر معارف - 236 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 2000 نسخه - 200000 ریال - 6 -164-441-600-978 انتخاب
9- تفکر
نويسنده:محمدصادق حائری‌شیرازی ؛ ويراستار:سجاد محمدی ؛ ويراستار:راضیه حقیقت - نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معارف - 92 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1399 - 2000 نسخه - 150000 ریال - 4 -139-441-600-978 انتخاب
10- مثل‌ها و پندها
نويسنده:محمدصادق حائری‌شیرازی ؛ ويراستار:رضا شیرازی - پیام آزادی - 112 صفحه - (در8جلد ) - جلد 8 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 5500 نسخه - 2500 ریال - 9 -209-302-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8