لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(44)
چاپ مجدد (18)
تالیف (37)
ترجمه (25)
تهران (62)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (13)

تعداد یافت شده (62) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پرستاری در جراحی
نويسنده:اوئن فیلیپس ؛ مترجم:اباذر حبیبی‌نیا ؛ مترجم:بهرام خانه‌دان - چهر - 226 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 3000 نسخه - 350 ریال - انتخاب
2- روش تشخیص بیماریها: تجدید نظر ششم 1996
نويسنده:هنری‌هرولد فریدمن ؛ مترجم:اباذر حبیبی‌نیا - چهر - 752 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 3000 نسخه - 14000 ریال - 3 -037-409-964 انتخاب
3- مجموعه سوالات پره‌انترنی و دستیاری از خرداد 1361 تا اسفند PISA :1377 اطفال
نويسنده:اباذر حبیبی‌نیا - چهر - 240 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3000 نسخه - 9900 ریال - 0 -081-409-964 انتخاب
4- نیروی درون (در ادامه کتاب شفای زندگی)
نويسنده:لوئیزال. هی ؛ مترجم:اباذر حبیبی‌نیا ؛ ويراستار:عبدالحسین آذرنگ - دنیای مادر - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 3000 نسخه - 14000 ریال - 3 -5-90958-964 انتخاب
5- ورزش درمانی بانوان
نويسنده:اباذر حبیبی‌نیا ؛ ويراستار:منصور کیایی - دنیای مادر - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 7500 ریال - 964-90958-7-X انتخاب
6- مکمل‌های غذایی در ورزش و اصول تغذیه ورزشکاران
نويسنده:اباذر حبیبی‌نیا - علم و ورزش - 180 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 2000 نسخه - 22000 ریال - 3 -134-449-964 انتخاب
7- تشخیص و درمان بیماریهای کبد و مجاری صفراوی
مترجم:اباذر حبیبی‌نیا - چهر - 124 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 3000 نسخه - 2500 ریال - انتخاب
8- مجموعه سوالات پره‌انترنی و دستیاری از خرداد 1361 تا مهر PISA :1378 گوارش و کلیه
گردآورنده:اباذر حبیبی‌نیا - چهر - 216 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3000 نسخه - 9900 ریال - 8 -088-409-964 انتخاب
9- مبانی طب داخلی سسیل 2001
نويسنده:تامس‌ای. آندرئولی ؛ مترجم:اباذر حبیبی‌نیا - چهر - 960 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 94000 ریال - 2 -113-409-964 انتخاب
10- تشخیص و درمان بیماریهای قلب و عروق
مترجم:اباذر حبیبی‌نیا - چهر - 360 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1374 - 3000 نسخه - 8500 ریال - 0 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7