لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (2)
تالیف (21)
ترجمه (0)
تهران (21)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (21) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فیزیک بی‌فیزیک (مصاحبه با دکتر رضا منصوری)
به‌اهتمام:خاطره حجازی - نقش و نگار،موسسه انتشارات فلسفه - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1100 نسخه - 40000 ریال - 9 -50-7002-964-978 انتخاب
2- چراغ‌های رابطه
نويسنده:خاطره حجازی - روشنگران و مطالعات زنان - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 2000 نسخه - 1500 ریال - انتخاب
3- اندوه زن بودن: مجموعه شعر
شاعر:خاطره حجازی - اثر - 84 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1378 - 1000 نسخه - 3000 ریال - 9 -1-90704-964 انتخاب
4- مجموعه داستانهای کلاس اول (داستان دوستی من و بابا)
نويسنده:عباس زاهدی ؛ نويسنده:خاطره حجازی - زبانکده - 16 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 5000 نسخه - 1200 ریال - انتخاب
5- فیزیک بی‌فیزیک: مصاحبه با دکتر رضا منصوری
به‌اهتمام:خاطره حجازی - انجمن فیزیک ایران - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 6500 ریال - 1 -06-6648-964 انتخاب
6- زووو
نويسنده:خاطره حجازی - نشر قطره - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2200 نسخه - 10000 ریال - 6 -120-341-964 انتخاب
7- شاید رسیده باشی: مجموعه داستانی از نویسندگان زنده
نويسنده:خاطره حجازی - نشر مینا - 176 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3300 نسخه - 12500 ریال - 8 -38-6475-964 انتخاب
8- پیش از همه‌ی تاریکی: مجموعه داستانی از نویسندگان زنده
گردآورنده:خاطره حجازی - نشر مینا - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2200 نسخه - 13000 ریال - 6 -39-6475-964 انتخاب
9- گت یعنی برو (ادبیات مهاجرت)
گردآورنده:خاطره حجازی - نشر مینا - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3300 نسخه - 14500 ریال - 9 -46-6475-964 انتخاب
10- اندوه زن بودن: مجموعه شعر
شاعر:خاطره حجازی - خاطره حجازی - 84 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1366 - 1400 نسخه - 300 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3