لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (2)
تالیف (21)
ترجمه (0)
تهران (21)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (21) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اندوه زن بودن: مجموعه شعر
شاعر:خاطره حجازی - اثر - 84 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1378 - 1000 نسخه - 3000 ریال - 9 -1-90704-964 انتخاب
2- پیش از همه‌ی تاریکی: مجموعه داستانی از نویسندگان زنده
گردآورنده:خاطره حجازی - نشر مینا - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2200 نسخه - 13000 ریال - 6 -39-6475-964 انتخاب
3- فیزیک بی‌فیزیک: مصاحبه با دکتر رضا منصوری
به‌اهتمام:خاطره حجازی - انجمن فیزیک ایران - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 6500 ریال - 1 -06-6648-964 انتخاب
4- نیمه‌ی پر (مجموعه داستان)
گردآورنده:خاطره حجازی - راهیان اندیشه - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 2000 نسخه - 9500 ریال - 0 -8-91187-964 انتخاب
5- فیزیک بی‌فیزیک (مصاحبه با دکتر رضا منصوری)
به‌اهتمام:خاطره حجازی - نقش و نگار،موسسه انتشارات فلسفه - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1100 نسخه - 40000 ریال - 9 -50-7002-964-978 انتخاب
6- زووو
نويسنده:خاطره حجازی - نشر قطره - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2200 نسخه - 10000 ریال - 6 -120-341-964 انتخاب
7- فقط پری‌ها عاشق می‌شوند (گزیده‌ای از افسانه‌های ایرانی)
نويسنده:خاطره حجازی - مهرا،قصیده‌سرا - 360 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1200 نسخه - 36000 ریال - 6 -02-8706-964 انتخاب
8- باغ آینه
نويسنده:خاطره حجازی - مروارید - 156 صفحه - رقعی - چاپ 6 سال 1361 - 20000 نسخه - 200 ریال - انتخاب
9- اثر پروانه
نويسنده:خاطره حجازی - نشر چشمه - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 2000 نسخه - 6000 ریال - 6 -96-6194-964 انتخاب
10- بعد از حوا: مجموعه‌ای از داستان‌های عاشقانه نویسندگان زنده
گردآورنده:خاطره حجازی - نشر مینا - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3300 نسخه - 16500 ریال - 964-6475-37-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3