لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(88)
چاپ مجدد (56)
تالیف (37)
ترجمه (107)
تهران (135)
شهرستان (9)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (43)

تعداد یافت شده (144) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- یادگیری آناتومی
نويسنده:غلامرضا حسن‌زاده - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین،ابن سینا - 350 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 2000 نسخه - 250000 ریال - 8 -4-90883-600-978 انتخاب
2- آناتومی‌ گری برای دانشجویان: اندام
نويسنده:ریچاردال. دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - ابن سینا - 312 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 280000 ریال - 7 -76-7150-964-978 انتخاب
3- آناتومی گری 2005 برای دانشجویان: تنه
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - آبنوس،صبورا - 296 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 2000 نسخه - 59000 ریال - 5 -24-6334-964 انتخاب
4- آناتومی بالینی: تنه
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده ؛ مترجم:علیرضا فتح‌اللهی - کتاب ارجمند - 610 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1390 - 2500 نسخه - 229000 ریال - 3 -4-90895-600-978 انتخاب
5- آناتومی گری برای دانشجویان 2015: تنه
نويسنده:ریچاردال. دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - ابن سینا - 544 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 3000 نسخه - 600000 ریال - 3 -74-7150-964-978 انتخاب
6- بافت‌شناسی پایه
نويسنده:آنتونی.ال مشر ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده ؛ مترجم:جعفر سلیمانی‌راد - ابن سینا - 689 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 2000 نسخه - 420000 ریال - 3 -54-7939-600-978 انتخاب
7- آناتومی موضعی، مقطعی و بالینی: قابل استفاده برای دانشجویان پزشکی - رادیولوژی ...
نويسنده:غلامرضا حسن‌زاده ؛ نويسنده:سعید شکری ؛ نويسنده:منصوره موحدین - ابن سینا - 372 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 400000 ریال - 8 -88-7939-600-978 انتخاب
8- بافت‌شناسی پایه
نويسنده:لوئیزکارلوس‌اکوا جان‌کوئیرا ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده ؛ مترجم:ملیحه نوبخت - خسروی - 570 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 3100 نسخه - 248000 ریال - 9 -82-5523-600-978 انتخاب
9- آناتومی بالینی: تنه
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده ؛ مترجم:علیرضا فتح‌اللهی - ارجمند - 528 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1385 - 575 نسخه - 84000 ریال - 6 -024-496-964 انتخاب
10- آشنایی با بدن انسان
نويسنده:غلامرضا حسن‌زاده ؛ نويسنده:مریم جوادی ؛ نويسنده:مریم عباسیان‌نیک - نگارش آیدا - 130 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 9500 ریال - 2 -41-6830-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 15