لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(90)
چاپ مجدد (56)
تالیف (37)
ترجمه (109)
تهران (137)
شهرستان (9)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (43)

تعداد یافت شده (146) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آناتومی بالینی: سر و گردن
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده ؛ مترجم:محسن ملک‌علایی - ارجمند - 950 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 35000 ریال - 2 -026-496-964 انتخاب
2- آناتومی‌ گری برای دانشجویان: اندام
نويسنده:ریچاردال. دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - ابن سینا - 312 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 280000 ریال - 7 -76-7150-964-978 انتخاب
3- آناتومی گری 2005 برای دانشجویان: تنه
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - آبنوس،صبورا - 296 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 2000 نسخه - 59000 ریال - 5 -24-6334-964 انتخاب
4- آناتومی موضعی، مقطعی و بالینی: قابل استفاده برای دانشجویان پزشکی - رادیولوژی ...
نويسنده:غلامرضا حسن‌زاده ؛ نويسنده:سعید شکری ؛ نويسنده:منصوره موحدین - ابن سینا - 372 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 400000 ریال - 8 -88-7939-600-978 انتخاب
5- آناتومی بالینی: سر و گردن
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده ؛ مترجم:محسن ملک‌علایی - ارجمند - 210 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 1000 نسخه - 42000 ریال - 2 -026-496-964 انتخاب
6- آناتومی سیستمیک اسنل: دستگاه قلب و عروق
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:توحید نجفی ؛ زيرنظر:غلامرضا حسن‌زاده - کتاب ارجمند،ارجمند،نسل فردا - 176 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1100 نسخه - 49000 ریال - 5 -067-200-600-978 انتخاب
7- آناتومی‌ گری برای دانشجویان: اندام
نويسنده:ریچاردال. دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - ابن سینا - 312 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 2000 نسخه - 330000 ریال - 7 -76-7150-964-978 انتخاب
8- جنین‌شناسی پزشکی لانگمن
نويسنده:جان لانگمن ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده ؛ مترجم:فرید ابوالحسنی - ابن سینا - 468 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 450000 ریال - 4 -93-7150-964-978 انتخاب
9- آناتومی بالینی: تنه
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ نويسنده:غلامرضا حسن‌زاده ؛ مترجم:علیرضا فتح‌اللهی - ارجمند - 528 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 1600 نسخه - 69000 ریال - 6 -024-496-964 انتخاب
10- ضروریات آناتومی اسنل
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:شیرین رستم‌کلایی ؛ ويراستار:غلامرضا حسن‌زاده - ارجمند،ارزنده - 400 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 964-6095-02-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 15