لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(148)
چاپ مجدد (198)
تالیف (268)
ترجمه (78)
تهران (156)
شهرستان (190)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (75)

تعداد یافت شده (346) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- لطافت، دل‌انگیزی و سودمندی‌های طبیعت: چهل حدیث درباره طبیعت و محیط زیست
نويسنده:سیدعلی حسینی - آیه حیات - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2000 نسخه - 8000 ریال - 9 -0-95475-964 انتخاب
2- البدایه فی شرح الهدایه
نويسنده:سیدعلی حسینی - موسسه‌ انتشارات ‌دارالعلم - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1374 - 3000 نسخه - 5000 ریال - انتخاب
3- منتخب مفاتیح الجنان
نويسنده:عباس قمی ؛ مترجم:سیدعلی حسینی ؛ مترجم:محمدمهدی فولادوند - پیام مهدی (عج) - 530 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1385 - 5000 نسخه - 8 -05-6100-964 انتخاب
4- تهذیب البلاغه
نويسنده:عبدالهادی فضلی ؛ شارح:سیدعلی حسینی - دارالعلم - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 2000 نسخه - 17500 ریال - 5 -01-9972-964-978 انتخاب
5- نهج البلاغه
مترجم:سیدعلی حسینی ؛ مقدمه:فاطمه آناهید - آبیار - 1378 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1380 - 7000 نسخه - 40000 ریال - 3 -10-7046-964 انتخاب
6- ترجمه و تبیین لمعه دمشقیه
نويسنده:زین‌الدین‌بن‌علی شهیدثانی ؛ مترجم:سیدعلی حسینی - موسسه‌ انتشارات ‌دارالعلم - 358 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 21000 ریال - 0 -25-9972-964 انتخاب
7- ترجمه و شرح مبادی العربیه: قسمت صرف
نويسنده:رشید شرتونی ؛ مترجم:سیدعلی حسینی - موسسه‌ انتشارات ‌دارالعلم - 344 صفحه - (در4جلد ) - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1385 - 3000 نسخه - 22000 ریال - 6 -62-5976-964 انتخاب
8- الفبا (عربی)
نويسنده:سیدعلی حسینی - کوثر - 192 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1370 - 3000 نسخه - 1500 ریال - انتخاب
9- فرهنگ حقوقی مجد (انگلیسی - فارسی) بضمیمه لغات فقهی - اصولی (فارسی - انگلیسی)
نويسنده:محمدتقی رفیعی ؛ نويسنده:احمد باقری ؛ نويسنده:سیدعلی حسینی - مجمع علمی و فرهنگی مجد - 608 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 12 سال 1391 - 5000 نسخه - 140000 ریال - 9 -25-6153-964 انتخاب
10- ترجمه و شرح مبادی العربیه: قسمت نحو
نويسنده:رشید شرتونی ؛ مترجم:سیدعلی حسینی - موسسه‌ انتشارات ‌دارالعلم - 452 صفحه - (در4جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1384 - 3000 نسخه - 27000 ریال - 8 -61-5976-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 35