لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(148)
چاپ مجدد (195)
تالیف (267)
ترجمه (76)
تهران (153)
شهرستان (190)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (74)

تعداد یافت شده (343) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ترجمه و توضیح مغنی الادیب
نويسنده:سیدعلی حسینی - دارالتفسیر - 480 صفحه - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2000 نسخه - 19000 ریال - 964-6398-57-X انتخاب
2- البدایه فی شرح الهدایه
نويسنده:سیدعلی حسینی - موسسه‌ انتشارات ‌دارالعلم - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1374 - 3000 نسخه - 5000 ریال - انتخاب
3- تشخیص و درمان بیماری‌های کودکان
نويسنده:محمدجواد قاسم‌زاده ؛ ويراستار:زهرا صالحی ؛ ويراستار:سیدعلی حسینی - شمیم قلم - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 5000 نسخه - 68000 ریال - 9 -01-5900-600-978 انتخاب
4- آموزش امداد و آمادگی برای مقابله با بلایای طبیعی
نويسنده:سیدعلی حسینی - 59 - 84 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 20000 نسخه - 5 -9-95887-964 انتخاب
5- خودآموز ریاضیات اول متوسطه: سال اول دبیرستان
نويسنده:حمیدرضا امیری ؛ نويسنده:میرشهرام صدر ؛ نويسنده:سیدعلی حسینی - مدرسه - 244 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 5000 نسخه - 9350 ریال - 4 -507-385-964 انتخاب
6- اسوه حسنه: شعرهای برگزیده اولین کنگره بین‌المللی شعر نبوی
به‌اهتمام:سیدعلی حسینی ؛ مقدمه:رضا اشرف‌زاده - سنبله - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 3000 نسخه - 2 -494-392-964-978 انتخاب
7- ترجمه و تبیین لمعه دمشقیه
نويسنده:زین‌الدین‌بن‌علی شهیدثانی ؛ مترجم:سیدعلی حسینی - موسسه‌ انتشارات ‌دارالعلم - 358 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 21000 ریال - 9 -26-9972-964 انتخاب
8- ترجمه شرح ابن عقیل
نويسنده:عبدالله‌بن‌عبدالرحمن ابن‌عقیل ؛ مترجم:سیدعلی حسینی - موسسه‌ انتشارات ‌دارالعلم - 568 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 2000 نسخه - 45000 ریال - 7 -36-5976-964 انتخاب
9- الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه
نويسنده:زین‌الدین‌بن‌علی شهیدثانی ؛ گردآورنده:سیدعلی حسینی - دارالعلم - 544 صفحه - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 10000 نسخه - 1 -026-204-964-978 انتخاب
10- الروضه الندیه فی شرح النهجه المرضیه
مترجم:سیدعلی حسینی ؛ نويسنده:عبدالرحمن‌‌بن‌ابی‌بکر سیوطی - موسسه‌ انتشارات ‌دارالعلم - 382 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1387 - 2000 نسخه - 42000 ریال - 5 -05-5976-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 35