لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (0)
تالیف (4)
ترجمه (1)
تهران (2)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روش‌های تحقیق در مدیریت ورزشی
نويسنده:حمید قاسمی ؛ نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:صدیقه حیدری‌نژاد - علم و حرکت - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 220000 ریال - 2 -87-5543-600-978 انتخاب
2- راهنمای کامل بدن‌سازی فوتبال
نويسنده:فیل دیویس ؛ مترجم:مجتبی میردریکوندی ؛ مترجم:رضا صابونچی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خرم‌آباد - 244 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 45000 ریال - 4 -1250-10-964-978 انتخاب
3- دانش، ورزش تندرستی: اطلاعات جامع برای انجام فعالیت‌های ورزشی
نويسنده:اسمعیل زند ؛ مقدمه:رضا صابونچی - آفتاب گیتی - 108 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 220000 ریال - 4 -98-6465-622-978 انتخاب
4- مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته در فدراسیون قایقرانی
نويسنده:علیرضا سهرابیان‌مقدم ؛ نويسنده:رضا صابونچی ؛ نويسنده:عباس شعبانی - امین نگار - 206 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 500 نسخه - 400000 ریال - 5 -72-6835-622-978 انتخاب
5- مدیریت ورزش با رویکرد اخلاقی
نويسنده:رضا صابونچی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بروجرد - 118 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 80000 ریال - 6 -2754-10-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1