لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(37)
چاپ مجدد (110)
تالیف (126)
ترجمه (21)
تهران (144)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (143)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (147) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کودک و ریاضیات
نويسنده:ابراهیم بوی‌افراز - کاوشگر - 24 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 12000 نسخه - 3000 ریال - 4 -44-6787-964 انتخاب
2- شناخت حیوانات
نويسنده:ابراهیم بوی‌افراز - کاوشگر - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1388 - 5000 نسخه - 7000 ریال - 7 -03-5987-964-978 انتخاب
3- شناخت حیوانات
نويسنده:ابراهیم بوی‌افراز - کاوشگر - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1386 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 7 -03-5987-964-978 انتخاب
4- علوم پیش‌دبستانی: گیاهان و جامدات
نويسنده:ابراهیم بوی‌افراز ؛ تصويرگر:هوتسا هوشیارقصر - کاوشگر - 24 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 5000 نسخه - 8 -047-370-964-978 انتخاب
5- سنجش هوش کودک
نويسنده:ابراهیم بوی‌افراز - کاوشگر - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 9 سال 1391 - 5000 نسخه - 22000 ریال - 4 -704-598-964-978 انتخاب
6- آموزش اعداد
نويسنده:ابراهیم بوی‌افراز - کاوشگر - 24 صفحه - چاپ 2 سال 1369 - 10000 نسخه - 200 ریال - انتخاب
7- کتاب حیوانات من
تهيه و تنظيم:ابراهیم بوی‌افراز ؛ تصويرگر:داریوش صادقی - کاوشگر - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 15000 نسخه - 3000 ریال - 1 -001-370-964 انتخاب
8- سنجش هوش کودک
نويسنده:ابراهیم بوی‌افراز - کاوشگر - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 30000 نسخه - 2500 ریال - انتخاب
9- علوم پیش‌دبستانی: انسان
نويسنده:ابراهیم بوی‌افراز ؛ تصويرگر:هوتسا هوشیارقصر - کاوشگر - 24 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 4 -045-370-964-978 انتخاب
10- سنجش هوش کودک 1
نويسنده:ابراهیم بوی‌افراز - ییلاق یاران - 12 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 30000 ریال - 2 -15-7722-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 15