لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(37)
چاپ مجدد (110)
تالیف (126)
ترجمه (21)
تهران (144)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (143)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (147) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کودک و ریاضیات ساده پیش‌دبستانی
نويسنده:ابراهیم بوی‌افراز - کاوشگر - 32 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 5000 نسخه - 8000 ریال - 0 -81-6787-964-978 انتخاب
2- درخت
مترجم:ابراهیم بوی‌افراز - کاوشگر - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 3000 نسخه - 3000 ریال - 964-6787-55-X انتخاب
3- بندانگشتی
نويسنده:هانس‌کریستیان اندرسن ؛ مترجم:ابراهیم بوی‌افراز ؛ ويراستار:اسدالله شعبانی - کاوشگر - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 30000 نسخه - 1200 ریال - انتخاب
4- کودک و ریاضیات ساده پیش‌دبستانی
نويسنده:ابراهیم بوی‌افراز - کاوشگر - 32 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1388 - 5000 نسخه - 8000 ریال - 0 -81-6787-964-978 انتخاب
5- آموزش اعداد
نويسنده:ابراهیم بوی‌افراز - کاوشگر - 24 صفحه - چاپ 2 سال 1369 - 10000 نسخه - 200 ریال - انتخاب
6- کتاب پرندگان من
تهيه و تنظيم:ابراهیم بوی‌افراز ؛ تصويرگر:پژمان جعفرتاش ؛ تصويرگر:پیمان جعفرتاش - کاوشگر - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 5000 نسخه - 9000 ریال - 7 -002-370-964-978 انتخاب
7- کودک و ریاضیات ساده پیش‌دبستانی
نويسنده:ابراهیم بوی‌افراز - کاوشگر - 32 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 0 -81-6787-964-978 انتخاب
8- کودک و ریاضیات
نويسنده:ابراهیم بوی‌افراز ؛ ويراستار:هومن بوی‌افراز - کاوشگر - 24 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 1 -42-6787-964-978 انتخاب
9- روباه
مترجم:ابراهیم بوی‌افراز - کاوشگر - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 3000 نسخه - 3000 ریال - 8 -56-6787-964 انتخاب
10- علوم پیش‌دبستانی: انسان
نويسنده:ابراهیم بوی‌افراز ؛ تصويرگر:هوتسا هوشیارقصر - کاوشگر - 24 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 4 -045-370-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 15