لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (2)
تالیف (8)
ترجمه (0)
تهران (8)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تمشک‌های نارس
نويسنده:آسیه جوادی - آموت - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 770 نسخه - 8 -41-5941-600-978 انتخاب
2- کاردزدن به گوجه‌فرنگی (سفره تکانی یا مادران‌مان در خنه چه می‌کردند)
نويسنده:آسیه جوادی - آموت - 194 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1100 نسخه - 110000 ریال - 9 -86-6605-600-978 انتخاب
3- کاردزدن به گوجه‌فرنگی (سفره تکانی یا مادران‌مان در خنه چه می‌کردند)
نويسنده:آسیه جوادی - آموت - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 550 نسخه - 110000 ریال - 9 -86-6605-600-978 انتخاب
4- از تیر به مهر
نويسنده:آسیه جوادی - آموت - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 550 نسخه - 100000 ریال - 2 -85-6605-600-978 انتخاب
5- تمشک‌های نارس
نويسنده:آسیه جوادی - آموت - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1100 نسخه - 8 -41-5941-600-978 انتخاب
6- رک و راست بگم؟: (احوال ما زنان)
نويسنده:آسیه جوادی - آموت - 384 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1100 نسخه - 225000 ریال - 5 -84-6605-600-978 انتخاب
7- معماری ایران: 84 مقاله به قلم 33 پژوهشگر ایرانی
گردآورنده:آسیه جوادی - به‌نگار - 500 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 9 -12-6835-600-978 انتخاب
8- معماری ایران: 84 مقاله به قلم 33 پژوهشگر ایرانی
گردآورنده:آسیه جوادی - به‌نگار - 480 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 3 -14-6835-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1